dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw. UPWr

prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

noszczyk nowak

Katedra Chorób Wewnętrznych
z Kliniką Koni, Psów i Kotów

phone 71 320-1011, 71 320-10-09
pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie
Dyplom lekarza weterynarii – 22.02.2003.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych – 26.09. 2006
1.10.2003-11.09.2006 - Studia doktoranckie, uczestniczka studiów doktoranckich w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.|1.12.2006 – 31.10.2008 asystent w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych
Uzyskanie tytułu specjalisty chorób psów i kotów
Od 1.11.2008 adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 02.02.2012- 24.11.2011
Uzyskanie tytułu Certified Project Management Associate IPMA level D 1.12.2012
Stopień doktora habilitowanego – 22.01. 2013
Stanowisko profesora nadzwyczajnego – 1.11.2013
Tytuł profesora - 2019 r.

Zainteresowania naukowe:
Kardiologia weterynaryjna, a w szczególności:
mechanizmy elektrofizjologiczne arytmii
modele zwierzęce w kardiologii doświadczalnej
zaburzenia rytmu u psów brachycefalicznych
nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka arytmii
rola markerów z badania EKG do przewidywania nagłej śmierci sercowej
leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne zaburzeń rytmu serca u psów
dziedziczne choroby serca przebiegające z zaburzeniami rytmu

Wybrane publikacje:
Noszczyk-Nowak A., Nicpoń J., Nowak M., Sławuta P.: Electrocardiographic and Echocardiographic Parameters as well as Macro- and Microscopic Patterns of Heart in Brown Hares (Lepus europaeus). Acta Vet Scan 2009, 51: 6

Noszczyk-Nowak A., Nowak M., Pasławska U., Atamaniuk W., Nicpoń J.: Cases with manifestation of chemodectoma diagnosed in dogs in Department of Internal Diseases with Horses, Dogs and Cats Clinic, Veterinary Medicine Faculty, University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland. Acta Vet Scan 2010, 52, 35

Noszczyk-Nowak A, Fuglewicz A, Nowak K, Skrzypczak P, Janiszewski A, Paslawska U, Nicpoń J: Radiofrequency catheter ablation of focal atrial tachycardia as a treatment of tachycardia-induced dilated cardiomyopathy in a dog. Bull Vet Inst Puławy 2011, 55, 267-271

Pasławska U, Gajek J, Kiczak L, Noszczyk-Nowak A, Skrzypczak P, Bania J, Tomaszak A, Zacharski M, Sambor I, Dzięgiel P, Zyśko D, Banasiak W, Jankowska EA, Ponikowski P: Development of porcine model of chronic tachycardia-induced cardiomyopathy. Int J Cardiol 2011, 153, 36-41

Noszczyk-Nowak A, Szałas A, Pasławska U, Nicpoń J. Comparison of P-wave dispersion in healthy dogs, dogs with chronic valvular disease and dogs with disturbances of supraventricular conduction. Acta Vet Scand. 2011, 11, 53:18.

Noszczyk-Nowak A: NT-pro-BNP and troponin I as predictors of mortality in dogs with heart failure. Pol J Vet Sci 2011, 14, 551-556

Noszczyk-Nowak A: P-wave dispersion in prediction of maintenance of sinus rhythm after an electrical cardioversion of atrial fibrillation in dogs. Bull Vet Ins Pul 2012, 56, 99-102

Noszczyk-Nowak A: QTc dispersion and T-wave alternans as a predictor of mortality in dogs with dilated cardiomyopathy and ventricular tachycardia in Holter monitoring. A retrospective study. Bull Vet Ins Pul 2012, 56, 189- 192

Noszczyk-Nowak A: Heart rate turbulence in healthy dogs and dogs with dilated cardiomyopathy. Pol J Vet Sci 2012, 15, 469- 475

Noszczyk-Nowak A: Heart rate turbulence in mild-to-moderate aortic stenosis in boxers. Pol J Vet Sci 2012, 15 477-481

Noszczyk-Nowak A, Pasławska U, Cepiel A, Staszczyk M, Janiszewski A, Nicpon J: 24-hour Holter Monitoring and Troponin I Level in Boxers with Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. KAFKAS Univ Vet Fak 2013, 19, A99-A104

Noszczyk-Nowak A, Pasławska U, Nicpoń J, Janiszewski A, Skrzypczak P, Popiel J, Bobak Ł, Trziszka T: Influence of docosahexaenoic acid obtained from new generation of eggs on the repolarisation of ventricles in pigs with experimental tachycardiomyopathy. Bull Vet Ins Pul 2013, 57, 269-274

Noszczyk-Nowak A, Nowak M, Paslawska U, Cepiel A, Janiszewski A, Staszczyk M, Nicpon J: A retrospective study of cardiac haemangiosarcoma in dogs. Turk J Vet Anim Sci 2014, 38, 77-81

Pasławska U, Noszczyk-Nowak A, Pasławski R, Janiszewski A, Kiczak L, Zyśko D, Nicpoń J, Jankowska EA, Szuba A, Ponikowski P: Normal electrocardiographic and echocardiographic (M-mode and dwo-dimensional) values in Polish Landrace pigs. Acta vet Scan, 2014, 56:54

Podręczniki:

Agnieszka Noszczyk-Nowak: Interpretacja EKG psa i kota. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner Wrocław 2014

Realizowane granty
Grant wewnętrzny 404/2007 „Określenie poziom insuliny u świń po szybkiej stymulacji komór” realizowany w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kierownik grantu).

Grant wewnętrzny 406/2008 „Przydatność badania turbulencji rytmu (HRT) serca w zapisie EKG metodą Holtera do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej u psów rasy bokser” realizowany w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kierownik grantu)

Grant N N308 071037: Przydatność wybranych parametrów spoczynkowego badania EKG oraz 24-godzinnego badania EKG metodą Holtera do oceny rokowania u psów wybranych ras predysponowanych do zachorowania na kardiomiopatię rozstrzeniową (kierownik grantu)

Grantu POIG 2007-2013: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj. Zadanie: Działanie kardioprotekcyjne supelementu lecytyna + kwas dokozaheksaenowy (DHA) + witamina A + witamina E. (badacz)

Grant POIG 2007-2013: WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej. Zadanie: Znaczenie patofizjologiczne w progresji niewydolności serca oraz wzajemne zależności pomiędzy niedoborami hormonów anabolicznych, zaburzoną równowagą w obrębie układu autonomicznego oraz aktywacją procesów zapalnych (badacz)

Grant R 12 07003: Ochrona ginącego gatunku w Polsce na przykładzie zająca szaraka (główny wykonawca)

Grant 518 333 435 Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie: Optymalizacja leczenia przezskórną angioplastyką choroby wieńcowej w rozwidleniach naczyń epikardialnych. Porównanie skuteczności dostępnych na rynku stentów z nowym stentem do leczenia bifurkacji (wykonawca)

Grant N N308 187735: Badania nad występowaniem subklinicznej kwasicy oddechowej u psów rasy bokser w przebiegu zespołu brachycefalicznego (główny wykonawca)

Grant N N308 387837: Badania nad udziałem tlenku azotu w rozwoju przewlekłej niewydolności serca u świń z tachykardią jako modelu przewlekłej niewydolności serca dla człowieka (główny wykonawca)

Grant NCBIR UOD-DEM-1-351/001: Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożegennych komórek macieżystych (kierownik zadania nr 4)

Staże naukowe
Kurs doskonalący „Nowotwory tarczycy” 15.03.2005

Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, miesięczny staż naukowy w dn. 1-30.09.2005 pod kierunkiem kierownika Pracowni dr n. med. Artura Fuglewicza.

Pracownia Stymulacji Przezprzełykowej i Pracowni Elektrokardiografii Holterowskiej Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, miesięczny staż naukowy 1-30.04.2005 pod kierunkiem dr n. med. Doroty Zośko.

Klinika Chorób Koni Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze (Klinik fur Pferde Stiftung Tierarztlicha Hochschule Hannover), dwutygodniowy staż kliniczny w dn.3.03-24.03.2006 pod kierunkiem prof. dr Karstena Feige

Pracownia Echokardiografii Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, miesięczny staż naukowy w dn. 18.04-19.05.2006 pod kierunkiem kierownika pracowni dr n. med. Doroty Krotochwil

Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, miesięczny staż naukowy w dn. 1.07-31.07. 2006 pod kierunkiem dr n. med. Karola Początka

Pracownia Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, dwutygodniowy staż naukowy w dn. 02-15.02.2008 w pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Walczaka

Kurs podstawy programowania stymulatorów 12-14.03.2008

Klinika Chorób Koni Faculty Veter. Lekarstivi VFU Brno dwu miesięczny staż naukowo-kliniczny w dn. 02.05.2009-02.07.2009 pod kierunkiem prof. dr Jaroslawa Hanaka.

Programowanie stymulatorów serca – kurs dla średnio-zaawansowanych. 16.12.2009

Stała stymulacja serca – kurs dla początkujących. 6.01.2010

Klinik und Poliklinik fur kleine Haustire Freie Universitat Berlin trzy miesięczny staż naukowo-kliniczny w dn. 17.05.2010-15.08.2010 pod kierunkiem prof. L. Brunberga.

ESVC Pre-Congress Meeting on „Arrhythmias Day” 7.09.2011

Pracownia Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, tygodniowy staż naukowy w dn. 09-13.01.2012 w pod kierunkiem prof. nadz. dr hab. Łukasza Szumowskiego

USA, Szkolenie z zakresu zrządzania nauką i komercjalizacji na Stanford University w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators15.04.-14.06.2013

USA, Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine, 3 tygodniowy staż naukowo-kliniczny w dn. 28.05.-12.06.2013 pod kierunkiem Amin Al-Ahmada

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Rady Wydziału za pracę doktorską pt. „Zastosowanie badania elektrofizjologicznego serca u świń w eksperymentalnej hipertyroksemii” Wrocław 26.10.2006

Nagroda Zespołowa Rektora Akademii Rolniczej I stopnia za cykl publikacji z kardiologii weterynaryjnej w roku 2005. Wrocław 15.11.2006

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego I stopnia za cykl publikacji z kardiologii weterynaryjnej w roku 2006. Wrocław 15.11.2007

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego I stopnia za cykl publikacji z kardiologii doświadczalnej w roku 2008. 13.11.2009

Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dziedzinie dydaktycznej za wyróżniającą się działalność w studenckim ruchu naukowym w latach 2007-2008. Wrocław 13.11.2009

Wyróżnienie Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN "Pro Scientia at Vita" dla młodej kadry naukowej za 2010 rok

Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dziedzinie dydaktycznej za aktywna działalność dydaktyczno-wychowawczą w studenckim ruchu naukowym. Wrocław 14.11.2011 r.

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego I stopnia za cykl publikacji z kardiologii weterynaryjnej opublikowanych w latach 2010-2011. 14.11.2012

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego I stopnia za osiągnięcia naukowe, a w szczególności za współautorstwo pracy pt:” Development of porcine model of chronic tachycardia-induced cardiomyopathy.” opublikowaną w International Journal of Cardiology, 2011

Aktualna współpraca badawcza
Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu
Klinika Kardiologii UM we Wrocławiu
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Instytut Kardiologii w Warszawie

Dydaktyka
Prowadzenie zajęć z przedmiotu Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
Prowadzenie zajęć dotyczących zagadnień z kardiologii koni, bydła, psów i kotów
Prowadzenie zajęć fakultatywnych z Kardiologii psów i kotów
Prowadzenie Staży Klinicznych
Zajęcia na Studiach podyplomowych „Choroby psów i kotów” oraz „Choroby bydła”

Zainteresowania pozanaukowe
jazda konna
żeglarstwo
jazda na rolkach

Zaloguj się