News

News

Studia specjalizacyjne

Choroby owadów użytkowych – 4 semestry
kierownik – dr hab. Paweł Chorbiński, prof. uczelni
phone 71 320-5339

Chirurgia weterynaryjna – 6 semestrów
kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
phone 71 320-5355email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Choroby psów i kotów – 6 semestrów
kierownik – prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
phone 71 320-5360emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Epizootiologia i administracja weterynaryjna – 5 semestrów
kierownik – prof. dr hab. Krzysztof Rypuła
phone 71 320-5326email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych - 4 semestry
kierownik - prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko
phone 71 320-5328email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
– 4 semestry
kierownik – dr hab. Adam Malicki, prof. uczelni
phone 71 320-5262email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rozród zwierząt – 5 semestrów
kierownik – prof. dr hab. Jan Twardoń
phone 71 320-5306email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Choroby przeżuwaczy - 5 semestrów
kierownik - prof. dr hab. Jan Twardoń
phone 71 320-5306email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna – 4 semestry
kierownik – prof. dr hab. Jerzy Molenda
phone 71 320-5265email


Radiologia weterynaryjna – 6 semestrów
kierownik: dr Jan Siembieda
phone 71 345-2099 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subcategories

Log in