News

News

Nabór - studia specjalizacyjne - choroby drobiu i ptaków ozdobnych

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na wniosek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, ogłasza nabór na czterosemestralne studia specjalizacyjne z dziedziny: CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: styczeń 2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, pl. Grunwaldzki 45, 50-366 Wrocław, Specjalizacja nr 5.

Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika studiów: prof. dr hab. dr h.c. Alina Wieliczko, phone 71 320-5328 lub 601560751 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w Sekretariacie Katedry: phone fax 71 320-5336.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. z 28.11.1994 r. Nr 131, poz. 667).
W myśl tego rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest zgłoszenie przez zainteresowanego wniosku zawierającego: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, informację o przebiegu pracy zawodowej, informację o ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach. Do wniosku należy dołączyć: odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy oraz deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji.

Termin składania dokumentów upływa 30 grudnia 2020 r.

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego przewiduje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

Ogłoszenie umieszone jest również na stronie: http://www.piwet.pulawy.pl/kslw/

 

Informacje - studia specjalizacyjne - choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych

Rodzaj specjalizacji: Specjalizacja nr 5 - Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
Czas trwania: 4 semestry
Kierownik studiów
prof. dr hab. Alina Wieliczko
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  phone 71 320 53 28; 601 560 751

Adres i kontakt
Studia Specjalizacyjne - Choroby Drobiu oraz Ptaków Ozdobnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
pl. Grunwaldzki 45, 50-366 Wrocław
Sekretariat
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  phone 71 320 53 36

 

Log in