Laboratoria specjalistyczne Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Laboratories of Department of Reproduction and Clinic of Farm Animals

phone 71 320 1052 Laboratory of Reproductive Endocrinology
phone 71 320 1052 Laboratory of Andrology
phone 71 320 1053 Laboratory of IVF
phone 71 320 5300 Laboratory of RT-PCR
phone 71 320-5300 Laboratory of Semen Bank

Log in