Faculty Committees

Faculty Commissions

PERMANENT FACULTY COMMISSIONS IN TERM OF OFFICE 2016 - 2020

Faculty Commission for Research:
Chairman: prof. dr hab. Jacek Bania
secretary: dr hab. Jolanta Piekarska
members:
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prof. dr hab. Wojciech Niżański
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Urszula Pasławska
prof. dr hab. Maciej Ugorski
prof. dr hab. Alina Wieliczko
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.
dr hab. Maciej Janeczek, prof. nadzw.
dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dean
 
Faculty Commission for Veterinary Medicine Curriculum:
Chairman: dr hab. Jarosław Bystroń prof. nadzw.
secretary: dr Agnieszka Suszko
members:
dr hab. Halina Purzyc
dr hab. Aleksander Chrószcz,
dr hab. Michał Dzięcioł,
dr hab. Jarosław Król,
dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw.,
dr Dominik Poradowski – ECTS credits coordinator,
PhD student
student
 
Faculty Commission for Clinics:
Chairman: prof. dr hab. Wojciech Niżański
members:
prof. dr hab. Urszula Pasławska,
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak,
prof. dr hab. Jan Twardoń,
prof. dr hab. Alina Wieliczko,
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.,
dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.,
dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.,
dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw.,
dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw.,
dr Michał Bednarski,
dr Janusz Bieżyński,
dr Grzegorz Dejneka,
dr Stanisław Dzimira, Prodziekan ds. studenckich
 
Faculty Commission for International Relations:
Chairman: dr Katarzyna Kosek-Paszkowska
members:

prof. dr hab. Jacek Bania
prof. dr hab. Wojciech Niżański
dr Rafał Ciaputa
dr hab. Kamila Glińska-Suchocka
dr hab. Marcin Jankowski
dr Małgorzata Kandefer-Gola
dr Robert Karczmarczyk
dr Agnieszka Kurosad
dr hab. Błażej Poźniak
dr Jolanta Spużak
dr Edyta Wincewicz
dr Aleksandra Pawlak
dr hab. Marcin Wrzosek

 
Faculty Commission for Equipment and Renovation:
Chairman: prof. dr hab. Stanisław Graczyk
members:
prof. dr hab. Wojciech Niżański
dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak, prof. nadzw.
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.
dr hab. Maciej Janeczek, prof. nadzw.
dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.
 
Faculty Commission for Recurring Academic Staff Evaluation:
Chairman: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dean
secretary: dr Marcin Jankowski
members:
prof dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Maciej Ugorski
prof. dr hab. Alina Wieliczko
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.
 
Faculty Commission for Strategy Development:
Chairman: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dean
secretary: dr Jolanta Spużak
members:
prof dr hab. Jacek Bania, Prodziekan ds. nauki,
prof. dr hab. Wojciech Niżański,
prof. dr hab. Wojciech Nowacki,
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak,
prof. dr hab., Urszula Pasławska,
prof. dr hab. Marcin Świtała,
prof. dr hab. Maciej Ugorski,
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.,
dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw
 
Faculty Commission for Quality Assurance in Higher Education:
Chairman: dr hab. Anna Rząsa, prof. nadzw.
secretary: dr Jan Madej
members:
dr hab. Marcin Nowak, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw.
dr hab. Albert Czerski
dr hab. Piotr Sławuta
dr Robert Karczmarczyk
dr Hieronim Borowicz
dr Agnieszka Suszko
mgr inż. Sebastian Ploch
student
 
Faculty Commission for Awars and Distinction:
Chairman: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dean
secretary: dr Magdalena Florek
members:
prof. dr hab. Jacek Bania, Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Alina Wieliczko
dr hab. Arkadiusz Miążek, prof. nadzw.
dr hab. Michał Dzięcioł
dr hab. Marianna Szczypka
dr Stanisław Dzimira, Prodziekan ds. studenckich
mgr Iwona Zbyryt (pracownik inż.- techn.)
 

Log in