Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Towarzystwo Biologii Rozrodu zaprasza na wykłady naukowe

Towarzystwo Biologii Rozrodu, oddział Wrocław, zaprasza pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wykłady:

„Ekspresja mikroRNA i mRNA oraz  ich wzajemne interakcje w regulacji rozwoju pęcherzyków jajnikowych u bydła”

dr inż. Anna Zielak-Steciwko,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
Instytut Hodowli Zwierząt

oraz

 "Ekspresja genów związanych z apoptozą w tkance jądrowej kota domowego (Felis catus) w aspekcie sezonowości i morfologii nasienia”

dr Sylwia Prochowska,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Wykłady odbędą się  29 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali nr 2 (parter) Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 49.

Zaloguj się