Zakład Anatomii Zwierząt

Zakład Anatomii Zwierząt

Adres
ul. Kożuchowska 1/3
51-631 Wrocław

Kontakt
Sekretariat
mgr Agata Małyszek, specjalista
phone 71 320 57 41
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik
prof. dr hab. Maciej Janeczek
phone 320 57 40 phone 320 57 48
email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy
dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. uczelni phone 71 320 5740
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Halina Purzyc, prof. uczelni phone 71 320 5769 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Karolina Goździewska-Harłajczuk, adiunkt phone 71 320 5747
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Joannna Klećkowska-Nawrot, prof. uczelni phone 71 320 5743
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Anna Lipińska, adiunkt phone 71 320 57 41 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Edyta Pasicka, adiunkt phone 71 320 5746 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Dominik Poradowski, adiunkt phone 71 320 5745 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Aleksandra Skalec, asystent phone 71 320 5744 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Magdalena Szklarz phone 71 320 5744 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piotr Krawczyk, st. technik phone 71 320 5744
Tomasz Filipiak st. technik phone 71 320 5744

Doktoranci
lek. wet. Anna Kuziemska-Raczyńska phone 71 320 5742
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania naukowe
Prof. dr hab. Maciej Janeczek
Dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. uczelni

Badania z zakresu archeozoologii i paleopatologii, badania in vivo na modelach zwierzęcych. Współpraca z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutem Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, Instytutem Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze, Katedrą Anatomii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zakładem Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedrą Anatomii Zwierząt Uniwersytetu w Stambule.

Dr hab. Halina Purzyc

Halina Purzyc jest lekarzem weterynarii. Na naszym Uniwersytecie uczy ona studentów anatomii zwierząt. Głównym tematem jej badań jest morfologia i morfometria koni, a także neuroanatomia weterynaryjna oraz anatomia zwierząt laboratoryjnych – szczególnie ich
unaczynienie. Prowadzi ona współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie oraz Uniwersytetem Weterynaryjnym i Farmaceutycznym w Koszycach na
Słowacji.

Dr n. wet. Joanna Klećkowska-Nawrot
Dr n. wet. Karolina Goździewska-Harłajczuk

Badania z zakresu morfologii i rozwoju narządu wzroku, wybranych narządów układu trawiennego (narząd smaku, żołądek) oraz wybranych narządów układu chłonnego (HALT, GALT) u gadów, ptaków i ssaków. Metody badawcze: histologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne oraz ultrastrukturalne (TEM, SEM).
Współpraca z Ogrodem Zoologicznym we Wrocławiu, Pracownią Mikroskopii Elektronowej UP we Wrocławiu, Muzeum Przyrodniczym UP we Wrocławiu, Pracownią Technik Mikroskopowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładem Hodowli Drobiu Instytutu Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu, Katedrą Nauk Morfologicznych SGGW w Warszawie, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Zakładem Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Dr Edyta Pasicka

Profil naukowy: autorka opracowań naukowych na temat anatomii zwierząt udomowionych i dziko żyjących, hodowli i użytkowania koni, struktury aparatu ruchu oraz morfometrii czynnościowej, badań kraniometrycznych, osteometrycznych, odontometrycznych, genetycznych w zakresie rodziny Equidae oraz tafonomii i osteologii ich kopalnych przedstawicieli, a także archeozoologii oraz paleopatologii. Współpraca naukowa: Natural Resources Institute Finland (Luke), Finland. Equine and Small Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland. Department of Anatomy, Osteoarchaeology Lab, Faculty of Veterinary Medicine, İstanbul University, Turkey. The Royal (Dick) School of Veterinary Studies and The Roslin Institute, The University of Edinburgh, Easter Bush Veterinary Campus, Midlothian, Scotland. Department of Animal Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, NULES, Kiev, Ukraine. National Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine.

Dr n wet. Dominik Poradowski

Badania z zakresu:
- wpływ połączeń niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków cytostatycznych oraz bisfosfonianów na żywotność, cykl komórkowy oraz apoptozę komórek linii komórkowej kostniakomięsaka psa (D-17) oraz człowieka (U-2 OS),
- porównanie ekspresji markerów komórkowych tj. COX-2, mPGES-1 czy osteokalcyna w komórkach spontanicznych kostniakomięsaków pochodzących od psów i ludzi oraz w komórkach pochodzących z ustalonych linii komórkowych,
- próba wyprowadzenia pierwotnej linii komórkowej podścieliska zastawki dwudzielnej i aortalnej świni,
- ocena poziomu ekspresji TGF-β, kolagen III, elastyna, MMP-2 w komórkach podścieliska zastawki dwudzielnej i aortalnej świni,
- wpływ angiotensyny II, benazeprilu, cirazoliny oraz kofeiny na komórki podścieliska zastawki dwudzielnej i aortalnej świni.
Współpraca z CEU Cardinal Herrera University.

Projekty badawcze:

1. N N209 068140 „Nowe preparaty paszowe z mikroelementami - ich właściwości użytkowe i ocena fizjologiczna". Kierownik projektu- Maciej Janeczek

2. N R05 0014 10 „Technologia wprowadzania mikroelementów do dodatków paszowych z wykorzystaniem procesu biosorpcji”- wykonawca - Maciej Janeczek, Aleksander Chrószcz Kierownik projektu- prof. zw. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka, Politechnika Wrocławska.
3. NCBiR nr NRB 000610 „Opracowanie techniki in vitro zweryfikowanej w warunkach in vivo do oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji” – wykonawca - Maciej Janeczek, Aleksander Chrószcz Kierownik projektu- dr hab. n. med. Marcin Mikulewicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
4. N N308 593240 „Lokalizacja oraz immunohistochemiczna charakterystyka neuronów zaopatrujących torebkę stawową stawu biodrowego owcy"- wykonawca - Maciej Janeczek, Aleksander Chrószcz. Kierownik projektu- dr hab. n. wet. Waldemar Sienkiewicz prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
5. POIR.01.01.01-00-0477-/15 pt. „Innowacyjna mikroigłowa chirurgia guzów narządów wewnętrznych z ukierunkowaniem na leczenie łagodnego przerostu prostaty (BPH) oraz raka stercza” w ramach działania 1.1. „projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR- kierownik zadania Maciej Janeczek, wykonawcy - Aleksander Chrószcz, Dominik Poradowski, Aleksandra Skalec, Magdalena Szklarz, Karol Kirstein

6. Porozumienie No. 7/PB/2015/KNOW „Morfologia i rozwój narządu wzroku (organum visus) oraz narządu smaku (organum gustatorium) u szczurów WWCPS. Kierownik: Joanna Klećkowska-Nawrot, wykonawcy: Karolina Goździewska-Harłajczuk, Karolina Barszcz, Klaudia Modlińska, Rafał Stryjek

7. Projekt B030/0018/16 „Mikrostruktura przedżołądków oraz trawieńca u wybranych gatunków ruminantia: łoś europejski (Alkes alkes), żubr europejski (Bison bonasus), kanczyl filipiński (Tragulus nigricans), antylopa kob (Kobus kob), antylopa sitatunga (Tragelaphus spekii)”. Kierownik projektu: Karolina Goździewska-Harłajczuk, wykonawcy - Joanna Klećkowska-Nawrot, Krzysztof Marycz, Tomasz Nawara

8. UMO-2012/07/B/HS3/01/088 „Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, realizowanego we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie analizy resztek szkieletowych pochodzących od zwierząt domowych i dzikich” – podwykonawca Aleksander Chrószcz, Maciej Janeczek.

Prace doktorskie i habilitacyjne
Prof. dr hab. Maciej Janeczek 2013, Tytuł pracy: Morfologia otworu wielkiego (foramen magnum) u psa domowego (Canis lupus f. familiaris).

Dr hab. Halina Purzyc 2013, Tytuł pracy: Dynamika rozwoju pozapłodowego koni huculskich.

Dr hab. Aleksander Chrószcz 2015, Tytuł pracy: Zastosowanie anatomii oraz nauk weterynaryjnych w badaniach nad szczątkami kostnymi zwierząt domowych.

Dr Aleksandra Skalec

Tytuł realizowanej pracy doktorskiej: „Ocena morfologiczna ścięgna piętowego wspólnego przy zastosowaniu wybranych metod obrazowania w odniesieniu do badań mikrostrukturalnych na modelu królika domowego (Oryctolagus cuniculus f. domesticus)”. Promotor: dr hab. Maciej Janeczek, prof. UP

Realizowane doktoraty

Lek. wet. Karol Kirstein

Tytuł realizowanej pracy doktorskiej: „Ocena wpływu wybranych systemów implantacyjnych na mikrostrukturę i właściwości biomechaniczne tkanki kostnej na modelu żebra świni domowej”. Promotor: dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. UP

Lek wet. Magdalena Szklarz

Tytuł realizowanej pracy doktorskiej: „Anatomia radiologiczna odcinka szyjnego kręgosłupa u koni w przebiegu mielopatii zwężeniowej kręgosłupa szyjnego (CVSM)”.
Promotor: dr hab. Maciej Janeczek, prof. UP

Sprzęt laboratoryjny
- mikroskop świetlny Zeiss Axio Scope A1 z przystawką epifluorescencyjną i zestawem filtrów (Carl Zeiss Jena, Germany)
- mikroskop stereoskopowy Zeiss Stemi 2000-C microscope (Carl Zeiss Jena, Germany)
- mikrotom mrożeniowy Leica CM 1950
- mikrotom rotacyjny Zeiss Hyrax M25 (Carl Zeiss Jena, Germany)
- stacja do zatapiania Microm EC 350-1
- komora laminarna Safemate ECO 1.8
- inkubator CO2 Safegrow 188r
- aparat do znieczulenia inhalacyjnego Komesaroff Mini-Kom (Kruuse)

Dydaktyka
- Anatomia zwierząt, studia niestacjonarne, rok I, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Animal Anatomy, ED, rok I, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Anatomia Topograficzna, studia stacjonarne, rok II, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Anatomia Topograficzna, studia niestacjonarne, rok II, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Topographic Anatomy, ED, rok II, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Historia Weterynarii i Deontologia - studia stacjonarne, rok I, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Historia Weterynarii i Deontologia - studia niestacjonarne, rok I, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- History of Veterinary and Deontology, ED, rok I, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- Anatomia Zwierząt - studia stacjonarne, rok I, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunek Zootechnika
- Anatomia Narządu Stomatognatycznego, rok IV, Wydział Medycyny Weterynaryjnej - studia stacjonarne i niestacjonarne
- Anatomiczna Propedeutyka Hipiatrii, rok IV, Wydział medycyny Weterynaryjnej
- Anatomia Zwierząt - studia niestacjonarne, rok I, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunek Zootechnika
- Archeozoologia ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt udomowionych - studia stacjonarne, II-go stopnia, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunek Zootechnika

Wybrane publikacje

2016
Janeczek M, Kosior P, Piesiak-Pańczyszyn D, Dudek K, Chrószcz A, Czajczyńska-Waszkiewicz A, Kowalczyk-Zając M, Gabren-Syller A, Kirstein K, Skalec A, Bryła E, Dobrzyński M. The Effect of File Size and Type and Irrigation Solutions on the Accuracy of Electronic Apex Locators: An In Vitro Study on Canine Teeth. Biomed Res Int. 8594087.

Janeczek M, Herman K, Fita K, Dudek K, Kowalczyk-Zając M, Czajczyńska-Waszkiewicz A, Piesiak-Pańczyszyn D, Kosior P, Dobrzyński M. Assessment of heat hazard during the polymerization of selected light-sensitive dental materials. Biomed Res Int. :4158376.

Klećkowska-Nawrot J, Goździewska-Harłajczuk K, Nowaczyk R. Kowalczyk A, Łukaszewicz E. Structural differences of the Harderian gland between Common pheasants (Phasianus colchicus talichensis) and hybrid of Italian Amber. Brazilian Journal of Poultry Science. 18(2)309-318.

Goździewska-Harłajczuk K, Klećkowska-Nawrot J, Nowaczyk R, Barszcz K, Przespolewska H., Kupczyńska M. Biological aspect of the surface structure of the tongue in the adult red kangaroo (Macropus rufus ) –- light and scanning electron microscopy. Biologia 71: 701-716.

Klećkowska-Nawrot J, Goździewska-Harłajczuk K, Nowaczyk R. Morphological study of the upper, lower and third eyelids in the African black ostrich (Struthio camelus camelus, L. 1758) (Aves: Struthioniformes) during the embryonic and postnatal period. Italian Journal of Zoology.

Klećkowska-Nawrot J, Goździewska-Harłajczuk K, Barszcz K, Janeczek M, Functional morphology of the upper and lower eyelids, third eyelid, lacrimal gland and superficial gland of the third eyelid in the red kangaroo (Macropus rufus). Folia Biologica 64 (3).

Barszcz K. Olbrych K. Klećkowska-Nawrot J, Goździewska-Harłajczuk K, Kupczyńska M. Morphology of the adrenal gland of European bison (Bison bonasus). BMC Veterinary Research 12, 161.
Kirstein K, Dobrzyński M, Kosior P, Chrószcz A, Dudek K, Fita K, Parulska O, Rybak Z, Skalec A, Szklarz M, Janeczek M. Infrared Thermographic Assessment of Cooling Effectiveness in Selected Dental Implant Systems. Biomed Res Int. 1879468.

Skalec A, Przyborowska-Zhalniarovich P, Janus I, Kirstein K, Mieszkowska M, Adamiak Z, Chrószcz A, Janeczek M. Ultrasonography and Low-field Magnetic Resonance Imaging of the Common Calcanean Tendon in a Rabbit Model for Tendinopathy Research: a Descriptive Study of Normal Anatomy. Pol J Vet Sci. 1;19(3):525-534.
Poradowski D, Ciaputa R, Obmińska-Mrukowicz B, Nowak M, Górzyńska E, Janus I. Comparison of Cell Markers Expression in Canine and Human Spontaneous Osteosarcomas and Established Osteosarcoma Cell Lines. Pak. Vet. J. 36 (1),25-30.

Dzierzęcka M, Purzyc H, Charuta A, Barszcz K, Komosa M, Hecold M, Kłosińska D. Evaluation of distal phalanx formation and association with front hoof conformation in coldblooded horses. Biologia, 71 Issue 3 s. 337-342.

Grom K, Pasicka E, Tarnawski K, Comparative anatomy of pectoral girdle and pectoral fin in Russian sturgeon and American paddlefish. Folia Morphol. 75(2): 173–178. DOI: 10.5603/FM.a2015.0093 (JCR).
Pawlak A, Rapak A, Drynda A, Poradowski D, Zbyryt I, Dzimira S, Suchański J, Obmińska-Mrukowicz B. Immunophenotypic characterization of canine malignant lymphoma: a retrospective study of cases diagnosed in Poland Lower Silesia, over the period 2011-2013. Vet Comp Oncol. 14 Suppl 1:52-60.

Костюк BK, Pasicka E, М.В.Щипакін, О.К.Усович, V.Enciu. Багатомовний словник анатомічних термінів (українсько-латинсько-англійсько-російсько-білорусько-польсько-румунський). Аграр Медіа Груп, Київ, ISBN 978-617-646-354-2. 840 str.
Skalec A, Janeczek M, Janus I, Chrószcz A, Henklewski R. Rabbit common calcanean tendon as an animal model: ultrasonographic anatomy and morphometry. Folia Morphol (Warsz). 75(1):93-100.

Klećkowska-Nawrot J, Goździewska-Harłajczuk K, Kowalczyk A, Łukaszewicz E, Nowaczyk R. Histological, histochemical and ultrastructural studies on Harderian and lacrimal glands of the Caperciallie Tetrao Urogallus major L. Acta Biologica Hungarica. 01/2016, 67(1):27-41.
Klećkowska-Nawrot, Nowaczyk R, Goździewska-Harłajczuk K, Barszcz K, Kowalczyk A, Łukaszewicz E "The light and electron microscopic study of the eyelids, conjunctiva-associated lymphoid tissue and lacrimal gland in Bilgorajska Goose (Anser anser)". Anatomical Science International. 91(1),74-88.
Pruchnik H, Kral T, Poradowski D, Pawlak A, Drynda A, Obmińska-Mrukowicz B, Hof M. New cytotoxic butyltin complexes with 2-sulfobenzoic acid: Molecular interaction with lipid bilayers and DNA as well as in vitro anticancer activity. Chem Biol Interact. 243:107-18.
Barszcz K, Kupczyńska M, Klećkowska-Nawrot J, Skibniewski M, Janczyk P. Morphology of coronary ostia in domestic shorthair cat. Anat Histol Embryol. 45(2):81-7

2015
Sienkiewicz W, Chrószcz A, Dudek A, Janeczek M, Kaleczyc J. Caudal mesenteric ganglion in the sheep - macroanatomical and immunohistochemical study. Pol J Vet Sci. 18(2):379-89.
Wozniak-Biel A, Janeczek M, Janus I, Nowak M. Surgical resection of peripheral odontogenic fibromas in African pygmy hedgehog (Atelerix albiventris): a case study. BMC Vet Res. 4;11:145.

Goździewska-Harłajczuk K, Klećkowska-Nawrot J, Janeczek M, Zawadzki M. Morphology of the lingual and buccal papillae in alpaca (Vicugna pacos) light and scanning electron microscopy. Anatomia Histologia Embryologia 44(5):345-360.

Klećkowska-Nawrot J, Goździewska-Harłajczuk K, Barszcz K, Kowalczyk A. Morphological studies on the Harderian gland in the ostrich (Struthio camelus domesticus) on the embryonic and post-natal period. Anatomia Histologia Embryologia. 44,(2):146-156.

Klećkowska-Nawrot, Nowaczyk R, Goździewska-Harłajczuk K, Krasucki K, Janeczek M. Histological, histochemical and fine structure studies of the lacrimal gland and superficial gland of the third eyelid and their significance on the proper function of the eyeball in alpaca (Vicugna pacos). Folia Morphologica, 74 (2); 195-205.

Basinska K, Michalak I, Janeczek M, Toker NY, The Importance of Bioactive Feed Additives in Feeding Pigs and Their Impact on the Digestibility of Particular Nutrients. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 21(3), 639-644.

Stevanović O, Janeczek M, Chrószcz A, Marković N. Joint diseases in animal paleopathology: veterinary approach. Mac Vet Rec, 38 (1).

Spoerrii M , Guscetti F, Hartnack S, Boos A, Oei C, Balogh ,Nowaczyk R, Michel E, Reichler IM Kowalewski MP. Endocrine control of canine mammary neoplasms: Serum reproductive hormone levels and tissue expression of steroid hormone, prolactin and growth hormone receptors. BMC Veterinary Research. 11, 235.
Kupczyńska M, Barszcz K, Olbrych K, Polguj M, Wysiadecki G, Topol M, Klećkowska-Nawrot J. Coronary arteries of the European bison (Bison bonasus). Acta Vet Scand. 25;57:82.
Krešáková L, Purzyc H, Schusterová I, Fulton B, Maloveská M, Vdoviaková K, Kravcová Z, Boldižár M. Variability in the cardiac venous system of Wistar rats. J Am Assoc Lab Anim Sci.54(1):10-6.

Mazensky D, Danko J, Petrovova E, Flesarova S, Supuka P, Supukova A, Luptakova L, Purzyc H. Anatomical study of blood supply to the cervical spinal cord in the guinea pig. Anim Sci J. 86(6):641-5.

Petrovova E, Purzyc H, Mazensky D, Luptakova L, Torma N, Sopoliga I, Sedmera D. Morphometric alterations, steatosis, fibrosis and active caspase-3 detection in carbamate bendiocarb treated rabbit liver. Environ Toxicol. 2015

Kresakova L, Purzyc H, Schusterova I, Fulton B, Maloveska M, Vdoviakova K, Kravcova Z, Boldizar M. Non-standard intracranial connections and alternative pathways between dural venous sinuses and cerebral veins in the rat. Anat Sci Int.;90(3):172-9.

Pasicka E, V.Onar, P.M. Dixon, Supernumerary cheek tooth in a Byzantine horse from Theodosius Harbour, Istanbul, Turkey. Equine Veterinary Education, DOI: 10.1111/eve.12462 (JCR).

Janeczek M, Chrószcz A, Henklewski R, Czerski A, Onar V, Żygadło L, Krupska A, Pasicka E, Vertebral disease in excavated canine in Lower Silesia, Poland. International Journal of Paleopathology 01/2015; 10:43-50. DOI: 10.1016/j.ijpp.2015.03.002 (JCR).

Onar V, Pazvant G, Pasicka E, Armutak A, Alpak H, Byzantine Horse Skeletons of Theodosius Harbour: 2. Withers height estimation. Revue de Medecine Veterinaire 166, 1-2: 30-42 (JCR).

Ince N, Pazvant G, Onar V, Chrószcz A, Pasicka E, Volume calculation of the cattle (Bos taurus L.) and the water buffalo (Bos bubalis L.) metapodia with stereologic method. Folia Morphol 74(3), 335-339 (JCR).

Klećkowska-Nawrot, Goździewska-Harłajczuk K, Nowaczyk R. Krasucki K. Functional anatomy of the lacrimal gland in African black ostrich Struthio camelus domesticus in the embryonic and postnatal period. Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 82.

Klećkowska-Nawrot J, Chęć A, Goździewska-Harłajczuk K, Nowaczyk R, Barszcz K. Light and Electron Microscopic Studies of the Harderian Gland in Bilgorajska Goose (Anser anser). Acta Biologica Hungarica. 66 (3) 249-257.

Klećkowska-Nawrot J, Nowaczyk R, Goździewska-Harłajczuk K, Olbrych K, Szara T., Histology, histochemistry, and fine structure of the Harderian gland, lacrimal gland and superficial gland of the third eyelid of the European bison, Bison bonasus bonasus (Atriodactyla: Bovidae). Zoologia (Curitiba). 32(5):380-394.

2014
Hauzer W, Czerski A, Zawadzki W, Gnus J, Ratajczak K, Nowak M, Janeczek M, Witkiewicz W, Niespielak P. The effects of aneurysm repair using an aortic prosthesis on the electrical parameters of the muscular layer of the abdominal aorta. J Physiol Pharmacol. 65(6):853-8.

Cykowska M, Chlebus E, Dybała B, Dobrzyński M, Bazan J, Parulska O, Szymonowicz M, Rybak Z, Goździewska-Harłajczuk K. Review of the known application SLM techniques in dentistry. Acta Scientiarum Polonorum. 13 (1-4).
Ivanczenko N, Grom K, Pasicka E, Tsvilihovskiy M, Classification of cerebral paroxysms in dogs and cats, their etiology and diagnosis. Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria 13 (1-4) 2014, 15-26.

Pasicka E, Chrószcz A, Tarnawski K, Janeczek M, Characteristics of Maxillary Cheek Teeth in Horses Equus przewalskii f. caballus (LINNAEUS, 1758) from Early Medieval Excavations in Poland. Global Veterinaria, 12 (3): 336-344.
Ciaputa R, Nowak M, Madej JA, Poradowski D, Janus I, Dziegiel P, Gorzynska E, Kandefer-Gola M. Inhibin-α, E-cadherin, calretinin and Ki-67 antigen in the immunohistochemical evaluation of canine and human testicular neoplasms. Folia Histochem Cytobiol. 52(4):326-34

Chrószcz A, Janeczek M, Pasicka E, Klećkowska-Nawrot J, Height at the withers estimation in the horses based on the internal dimension of cranial cavity. Folia Morphol. 73, 2, 143-148

Chrószcz A, Janeczek M, Pasicka E, Bielichová Z, Zawada Z, Klećkowska-Nawrot J, Szarek A. Paleopathology of brown bears (Ursus arctos, L. 1758) from Liptovská Mara, Northern Slovakia. Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 4(1): 35-39.
Mikulewicz M, Wołowiec P, Janeczek M, Gedrange T, Chojnacka K. The release of metal ions from orthodontic appliances animal tests. Angle Orthod. Jul;84(4):673-9.

2013
Janeczek M, Pecka, Chojnacka K, Zawadzki W, Witkowska Z, Chrószcz A, Korczyński M, Goździewska-Harłajczuk K, Czerski A. Zastosowanie procesu biosorpcji w uzyskaniu mieszanek mineralnych dla owiec oraz ich wpływ na wybrane parametry fermentacji w żwaczu w warunkach in vitro. Acta Scientiarum Polonorum. 12 (2-4); 5-14.
Dudek A, Chrószcz A, Janeczek M, Sienkiewicz W, Kaleczyc J. Sources of sensory innervation of the hip joint capsule in the rabbit - a retrograde tracing study. Anat Histol Embryol.; 42(6):403-9.

Pasicka E, Polish Konik horse-characteristics and historical background of native descendants of tarpan. Acta Sci. Pol. Med. Vet. 12 (2-4): 25-38.

Komosa M, Purzyc H, Fraackowiak H. Changes in navicular bone (os sesamoideum distale) shape in horses as a result of pathological alterations. Folia Biol (Krakow). 61(1-2):1-10.
Komosa M, Frackowiak H, Purzyc H, Wojnowska M, Gramacki A, Gramacki J. Differences in exterior conformation between primitive, Half-bred, and Thoroughbred horses: anatomic-breeding approach. J Anim Sci. 91(4):1660-8.

Klećkowska-Nawrot J, Marycz K, Czogała J, Kujawa K, Janeczek M, Chrószcz A, Brudnicki W. Pak Vet J, 33(2): 139-144.
Gładkowski W, Skrobiszewski A, Mazur M, Siepka M, Pawlak A, Obmińska-Mrukowicz B, Białońska A, Poradowski D, Drynda A, Urbaniak M. Synthesis and anticancer activity of novel halolactones with b-aryl substituents from simple aromatic aldehydes. Tetrahedron. 69, 10414-10423.

Zaloguj się