Katedra i Klinika Chirurgii

Katedra i Klinika Chirurgii

Adres
Pl. Grunwaldzki 51
50-366 Wrocław
phone 71 320-5355

Kontakt
mgr Lidia Sobańska
phone 71 320-5355
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax 71 320-5353

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
phone 71 320-5340
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zespol katedry i kliniki chirurgii
Górny rząd od lewej: dr hab. Jakub Nicpoń, prof. UPWr, dr Paulina Zielińska, lek. wet. Piotr Łoś
Dolny rząd od lewej: lek. wet. Piotr Pindel, lek. wet. Marta Facon-Poroszewska, lek. wet. Marcin Dałek, lek. wet. Wojciech Kinda, dr Bartłomiej Liszka, dr Przemysław Prządka, dr Anita Piątek, dr Agnieszka Antończyk, dr Janusz Bieżyński, dr Joanna Paczuska, prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, dr Piotr Skrzypczak, dr Jan Siembieda, lek. wet. Dominika Kubiak, lek. wet. Magdalena Brzozowska, lek. wet. Wojciech Borawski, lek. wet. Paweł Pestka

Pracownicy
dr Janusz Bieżyński, adiunkt, phone 71 320–5344 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Jakub Nicpoń, prof. nadzw. UPWr phone 71 320–5345 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Piotr Skrzypczak, adiunkt phone 71 320–5489 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Agnieszka Antończyk, adiunkt phone 71 320 - 5341 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Joanna Tunikowska, adiunkt phone 71 320 - 5351 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Przemysław Prządka, adiunkt phone 71 320–1063 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Jan Siembieda, specjalista phone 71 320-5490 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek.wet. Łukasz Juźwiak, asystent phone 71 320–5346
lek.wet. Wojciech Kinda, asystent phone 71 320–5346 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Paulina Zielińska, asystent phone 71 320-5351 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Piotr Łoś, asystent phone 71 320-5356 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Dominika Kubiak-Nowak, asystent  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Bartłomiej Liszka, asystent email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Marcin Dałek, asystent phone 71 320-5346 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Wojciech Borawski, asystent phone 71 320-5346 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marzena Krupa, st. technik phone 71 320–5356 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Milena Skorupska, starszy technik phone 71 320-5346
lek. wet. Aleksandra Sowińska, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,phone 71 320 53 56
Beata Kubisty, starszy technik phone 71 320-1048
mgr Monika Ziółkowska, starszy technik phone 71 320-1048
Paweł Sarna, laborant phone 71 320 53 47
Stanisław Koczur phone 71 320 53 47

Doktoranci
lek. wet. Krzysztof Buczak
lek. wet. Paweł Kucharski
lek. wet. Paweł Pestka

Ambulatorium dla malych zwierzat
Sala chirurgiczna dla  duzych zwierzat
diagnostyka obrazowa sala usg
sala chirurgiczna dla malych zwierzat
sala tomografii komputerowej
zespol katedry i kliniki chirurgii

Badania naukowe
„Okulistyka - leki na regenerację rogówki". Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie Demonstrator plus nr UOD-DEM-1-351/001 Tytuł projektu „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych".
Zespół: Zdzisław Kiełbowicz, Agnieszka Antończyk, Przemek Prządka
Celem doświadczenia była ocena skuteczności terapii ubytków rogówki z wykorzystaniem neomycyny, dekspantenolu, homogenatu porożogennych komórek macierzystych oraz pochodnej porożogennych komórek macierzystych . Dodatkowo oceniono dwa sposoby aplikacji badanych substancji – w warunkach wilgotnej komory oraz tradycyjnie na powierzchnię rogówki.
Zastosowanie pochodnej porożogennych komórek macierzystych, do gojenia ubytków nabłonka przedniego i powierzchownej warstwy zrębu rogówki dało pozytywne rezultaty w postaci najlepszej przejrzystości rogówki w porównaniu z wynikami terapeutycznymi uzyskanymi w innych grupach badawczych. U królików, u których zastosowano pochodną porożogennych komórek macierzystych nie zaobserwowano pozabiegowej waskularyzacji ubytku w centrum kopuły rogówki. Stan wypełnienia naczyń episkleralnych przy rąbku rogówki był prawidłowy i nie odnotowano ich nastrzykania oraz meandrycznego przebiegu świadczącego o zastoju żylnym (haemosis conjunctivae).
Reasumując, terapia ubytków rogówki z wykorzystaniem pochodnej porożogennych komórek macierzystych pozwoliła na uzyskanie największą przezierność rogówki a tym samym najlepsze funkcjonowanie zmysłu widzenia. Przeprowadzone doświadczenie stanowi podstawę do opracowania wyrobu medycznego przeznaczonego do leczenia uszkodzeń rogówki u człowieka.

Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” (nr projektu POIG 01.01.02-02-003/08) finansowanego z Unii Europejskiej. Tytuł zadania „Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie”. Projekt zakończony i rozliczony w 2014 roku.
Zespół: Zdzisław Kiełbowicz, Anita Piątek, Janusz Bieżyński, Piotr Skrzypczak, Jan Kuryszko, Piotr Kuropka, Anna Nikodem (PWr), Celina Pezowicz (PWr)

W ramach projektu przebadano sześć wyselekcjonowanych aminometylenobisfosfonianów i określono ich aktywność antyosteoporotyczną w warunkach indukowanej osteoporozy u owiec. Na podstawie badań makro- i mikroskopowych stwierdzono duży wpływ terapii z wykorzystaniem ww. związków na parametry mechaniczne kości, na różnych poziomach organizacji. Stwierdzono, że dwa z sześciu badanych bisfosfonianów (ED49 i ED38) wykazują najlepsze działanie lecznicze, zaś porównując te dwa związki między sobą największy potencjał wykazał bisfosfonian ED38. Wyniki powyższych badań mogą być w przyszłości wykorzystane do suplementacji ubytków kostnych spowodowanych osteoporozą w okresie meno- i andropauzy u człowieka. Patologiczne złamania kości u ludzi w tym okresie (złamania szyjki kości udowej, przedramienia), stanowią bardzo duży problem u pacjentów geriatrycznych. Opracowane w wyniku doświadczenia związki zostały zgłoszone do ochrony patentowej. Zgłoszenie patentowe nr P.407922 wpłynęło do Urzędu Patentowego w Warszawie 16. Kwietnia 2014 roku i obecnie jest rozpatrywane.

Projekty Badawcze:
1. “Terapia chorób cywilizacyjnych-innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie”. Projekt realizowany w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i finansowany przez MNiSW: POIG01.01.02-02-003/08 WCB/5/I/2010. Lata realizacji: 2010-2014. Kierownik: Zdzisław Kiełbowicz
2. “Badania nad zastosowaniem technik biologii molekularnej (Real Time PCR, DGGE) w monitorowaniu mikroflory worków spojówkowych oraz zakażeń i nosicielstwa Chlamydophila felis u kotów w aspekcie klinicznym, diagnostycznym i terapeutycznym”. Projekt finansowany przez NCN: 5911/B/P01/2011/40, 46/5-W/2011/G. Lata realizacji: 2011-2014. Kierownik: Zdzisław Kiełbowicz
3. “ Badania nad oddziaływaniem wszczepu porożogennych komórek macierzystych, ich homogenatu i supernatantu na regenerację ubytków kostnych w żuchwie u królików”. Projekt finansowany przez NCN: 5619/B/P01/2011/40, 51/5-W/2011/G. Lata realizajci: 2011-2013. Kierownik: Zdzisław Kiełbowicz
4. “Wartość kliniczna zastosowania porożogennych komórek macierzystych i ich homogenatu na regenerację wrzodów rogówki.” Projekt finansowany przez NCBiR, Program DEMONSTRATOR + UOD- DEM -1-351/001. Lata realizacji 2013-2016. Kierownik zadania: Zdzisław Kiełbowicz.
5. „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo” akronim „iTE” Harmonogram projektu zakłada jego rozpoczęcie w dniu 01.03.2017r. oraz zakończenie w dniu 29.02.2020r. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawicielem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Radzie Konsorcjum utworzonego dla realizacji projektu jest dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.

Publikacje
1. Prządka P., Kiełbowicz Z., Skrzypczak P.: Autogenne osocze bogatopłytkowe – rodzaje, sposoby aktywacji i zastosowanie. Med.Weter. 72,7:403-407;2016. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,195).
2. Prządka P., Kiełbowicz Z., Osiński B., Dzimira S., Madej J.A., Nowacki W., Kubiak K., Reichert P., Cegielski M.: Reconstruction of cranial cruciate ligament in rabbits using polyester implants saturated with PRP, antlerogenic stem cells MIC-1 and their homogenate. Connect.Tissue.Res. 28:1-15, 2016, doi: 10.1080/03008207.2016.1251911. [Epub ahead of print].
3. Mohr A., Lüder Ripoli F., Hammer S.C., Willenbrock S., Hewicker-Trautwein M., Kiełbowicz Z., Murua Escobar H., Nolte I.:Hormone Receptor Expression Analyses in Neoplastic and Non-Neoplastic Canine Mammary Tissue by a Bead Based Multiplex Branched DNA Assay: A Gene Expression Study in Fresh Frozen and Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Samples. PLoS One 20;11(9):e0163311. doi: 10.1371/journal.pone.0163311. eCollection 2016. (pkt. MNiSW: 35, IF: 3,057).
4. Najbar A., Kiełbowicz Z., Szymczak J., Ogielska M.: Ultrasonography: a method used for pregnancy imaging of the fire salamander (Salamandra salamandra). Pol.J.Vet.Scien. 19,4:715-722;2016. (pkt. MNiSW: 20, IF: 0,719).
5. Kubaszewski Ł., Miękisiak G., Nowakowski A., Pezowicz C., Bajor G., Kiełbowicz Z., Kinda W., Wojtków M., Kaczmarczyk J.: Feasibility and accuracy of new insertion technique of S1 transpedicular screw. Computed tomography-based morphometric analysis. Neurol.Neurochir.Pol. 50(5):363-9;2016. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,747).
6. Reichert P., Kiełbowicz Z., Dzięgiel P., Puła B., Wrzosek M., Bocheńska A., Gosk J.: Effect of Collateral Sprouting on Donor Nerve Function After Nerve Coaptation: A Study of the Brachial Plexus. Med.Sci.Monit. 5;22:387-96;2016. (pkt. MNiSW: 15, IF: 1,403).
7. Reichert P., Kiełbowicz Z., Kuryszko J., Bocheńska A., Puła B., Rutowski R.: Side to side coaptation-new technic in peripheral nerve surgery- preliminary report. Pol.J.Vet.Scien. 19,1:213-215;2016. (pkt. MNiSW: 20, IF: 0,719).
8. Kiełbowicz Z., Piątek A., Kuropka P., Mytnik E., Nikodem A., Bieżyński J., Skrzypczak P., Pezowicz C., Kuryszko J., Reichert P.: Experimental osteoporosis in sheep – mechanical and histological approach. Pol.J.Vet.Scien., 19,1,109-118;2016. (pkt. MNiSW: 20, IF: 0,719).
9. Felsmann M., Szarek J., Felsmann M.,Z., Kiełbowicz Z.: Lead transfer into the muscles of birds during pellet shots: new options based on fluid mechanics. J.Comp.Path., 154, 58-123;2016. (pkt. MNiSW: 32, IF: 1,142).
10. Ostrowska J., Kiełbowicz Z., Zaleska-Dorobisz U., Atamaniuk W., Pietsch-Fulbiszewska A. Kinda W.: Resistive Index (RI) Obtained in Renal Interlobar Arteries of Normal Dogs and Cats by Means of Doppler Ultrasonography. Pak.Vet.J., 36(1):45-48;2016. (pkt. MNiSW: 20, IF: 0,822).
11. Gajęcka M., Sławuta P., Nicpoń J. E., Kołacz R., Kiełbowicz Z., Zielonka Ł., Dąbrowski M., Szweda R., Gajęcki M., Nicpoń J.: Zearalenone and its metabolites in the tissues of female wild boars exposed per os to mycotoxins. Toxicon 114,1-12;2016. (pkt. MNiSW: 25, IF: 2,309).
12. Bieżyński J., Piątek., Skrzypczak P., Ogińska O., Kiełbowicz Z.: Operacyjna metoda leczenia cyst kostnych u psów przy użyciu cementu kostnego. Med.Weter. 390-392, 2015. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,195).
13. Chmielewska E., Mazur Z., Kempińska K., Wietrzyk J., Piątek A., Kuryszko J., Kiełbowicz Z., Kafarski P.: N Arylaminomethylenebisphosphonates Bearing Fluorine Atoms: Synthesis And Antiosteoporotic Activity. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. 190;2164-2172;2015. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,723).
14. Dąbrowska N., Kiełbowicz Z., Nowacki W., Bajzert J., Reichert P,. Bieżyński J., Żebrowski J., Haczkiewicz K., Cegielski M.: Antlerogenic stem cells: molecular features and potential in rabbit bone regeneration. Connect.Tissue.Res.. Aug 19:1-14, 2015. (pkt. MNiSW: 20, IF: 1,411).
15. Jankowski M., Spużak J., Kubiak K., Glińska-Suchocka K., Biernat M., Kiełbowicz Z.: Risk Factors of Gastric Ulcers in Dogs. Pak.Vet.J 35(1):93-97;2015. (pkt. MNiSW: 30, IF:0,822).
16. Kiełbowicz Z., Płoneczka-Janeczko K., Bania J., Bierowiec K., Kiełbowicz M.: Characteristics of the bacterial flora in the conjunctival sac of cats from Poland. J.SmallAnim.Pract. 56,3:203-206;2015. (pkt MNiSW: 25, IF: 0,976).
17. Kiełbowicz Z., Piątek A., Bieżyński J., Skrzypczak P., Chmielewska E., Kafarski P. Kuryszko J.: Improvement of large animal model for studying osteoporosis. Bull.Vet.Inst.Pulawy. 59,123-128;2015. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,468).
18. Kiełbowicz Z., Piątek A., Bieżyński J., Skrzypczak P., Kuropka P., Kuryszko J., Nikodem A., Kafarski P., Pezowicz C.: The experimental osteoporosis in sheep –clinical approach. Pol.J.Vet.Scien., 18,3:645-654;2015. (pkt. MNiSW: 20, IF: 0,719).
19. Paczuska J., Kiełbowicz Z.: CO2 laser in surgical treatment of follicular conjunctivitis of third eyelid in dogs. Med.Weter. 71(6),358-362;2015. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,195).
20. Piątek A., Skrzypczak P., Bieżyński J., Frącka A., Kiełbowicz Z.: Laparoscopic evaluation of macroscopic lesions in the uterus and adjacent tissues in sheep after ovariectomy. Med.Weter. 354-357;2015. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,195).
21. Ploneczka-Janeczko K., Bania J., Bierowiec K., Kiełbowicz M., Kiełbowicz Z.: Reduction of Chlamydophila-felis-associated signs by roxithromycin treatment regimen in cats showing doxycycline intolerance. Veterinarni Medicina, 60:654-661;2015. (pkt. MNiSW: 20, IF: 0,560).
22. Kiełbowicz Z., Płoneczka-Janeczko K., Bania J., Bierowiec K., Kiełbowicz M.: Characteristics of the bacterial flora in the conjunctival sac of cats from Poland. J.SmallAnim.Pract. 56,3:203-206;2015. (pkt MNiSW: 25, IF: 0,976).
23. Reichert P., Kiełbowicz Z., Dzięgiel P., Puła B., Kuryszko J., Wrzosek M., Kiełbowicz M., Gosk J.: Collateral sprouting axons of end-to-side nerve coaptation in the avulsion of ventral branches of the C5-C6 spinal nerves in the brachial plexus. Folia Neuropathologica; 53(4),327-342;2015. (pkt. MNiSW: 20, IF: 1,233).
24. Reichert P., Kiełbowicz Z., Dzięgiel P, Puła B., Kuryszko J., Gosk J., Bocheńska A.: The Rabbit Brachial Plexus as a Model for Nerve Repair Surgery—Histomorphometric Analysis. Anat.Rec. 298,2:444-54;2015. (pkt MNiSW: 25, IF: 1,507).
25. Zielińska P., Kiełbowicz Z., Paczuska J.: Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) w leczeniu schorzeń ortopedycznych koni. Med.Weter. 373-376,;2015. (pkt. MNiSW: 15, IF: 0,195).
26. Kiełbowicz Z., Płoneczka-Janeczko K., Kuropka P.: Insight into behavior of epithelial cells of the feline conjunctiva in chronic conjunctivitis as a possible limitation in detection of Chlamydophila spp. Pol.J.Vet.Sci 17,3:441-5;2014. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,604).
27. Paczuska J., Kiełbowicz Z., Nowak M., Antończyk A., Ciaputa R., Nicpoń J.: The carbon dioxide laser: an alternative surgery technique for the treatment of common cutaneous tumors in dogs. Act.Vet.Scan. 56,1:1-4;2014. (pkt MNiSW: 35, IF: 1,377).
28. Płoneczka-Janeczko K., Bierowiec K., Bania J., Kiełbowicz M., Kiełbowicz Z: Felid herpesvirus 1 (FHV 1) carries among urban breeding facilities in Wrocław (Poland). Tierarztliche Wochenschrift 5,6: 243-246;2014 (pkt MNiSW: 20, IF: 0,819).
29. Reichert P., Rutowski R., Kiełbowicz Z., Kuryszko J., Kiełbowicz M., Michalak Ł., Bocheńska A.: The rabbit brachial plexus as an experimental model – anatomy and surgery approach. Pol.J.Vet.Sci.;17,2:339-45;2014. (pkt MNiSW: 30, IF: 0,712).
30. Reichert P., Rutowski R., Kiełbowicz Z., Kuryszko J., Kiełbowicz M.: General intravenous anesthesia for brachial plexus surgery in the rabbit. Pol.J.Vet.Sci. 16,4;2013. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,604).
31. Szweda M., Szarek J., Kiełbowicz Z., Szynaka B.: Side-Effects of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs on the Liver in Dogs and Hepatoprotective Effect of Plant Remedies. Bull.Vet.Inst.Pulawy 58,3:459-466;2014. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,357).
32. Szweda M., Szarek J., Dublan K., Męcik-Kronenberg T., Kiełbowicz Z. Bigoszewski M.: Effect of mucoprotective plant-derived therapies on damage to colonic mucosa caused by carprofen and robenacoxib administered healthy dogs for 21 days. Vet.Q. 34,4:185-93;2014. (pkt MNiSW: 30, IF: 0,719).
33. Wrzosek M., Kiełbowicz Z., Giza E., Płonek M., Nicpoń J.: Influence of duration of clinical sings on surgical treatment results of 16 dogs with intervertebral disc disease (IVDD). Bull.Vet.Inst.Pulawy 58,2:277-281;2014. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,377).
34. Porzuczek A., Kiełbowicz Z., Haines G.: The use percutaneous abdominal ultrasound examination in diagnosing equine small intestinal disorders. Pol.J.Vet.Sci. 15,4:759-766;2012. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,565).
35. Płoneczka-Janeczko K., Kiełbowicz Z., Kuczkowski M.: First molecular characterisation and identification of a Chlamydophila felis from Urban cats in Wrocław, Poland. Bull.Vet.Inst.Pulawy 55,2:193-198;2011. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,414).
36. Kiełbowicz Z., Kuryszko J., Strządała L.: Experimental allogenic transplantation of cornea endothelial cells in cats. Pol.J.Vet.Sci. 13,4:731-741;2010. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,507)
37. Płoneczka-Janeczko K., Kiełbowicz Z., Bania J., Bednarek K.: Real-time PCR detection of Mycoplasma felis in domestic cats suffering from chronic conjunctivitis (Poland). Pol.J.Vet.Sci. 14,4:679-681;2011. (pkt MNiSW: 20, IF: 0,565).

Prace doktorskie i habilitacyjne
1. Opracowanie alternatywnej metody leczenia zwyrodnień stawów psów i koni przy zastosowaniu autologicznych komórek macierzystych, 2016, autor: dr hab. Jakub Nicpoń
2. "Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc i jamy opłucnej w diagnostyce niewydolności oddechowej psów i kotów", 2015, autor: dr Joanna Szymczak, promotor: Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. UPWr
3. "Wpływ porożogennych komórek macierzystych i ich homogenatu na gojenie się ubytków nabłonka przedniego i zrębu rogówki u królików", 2014, autor: dr Maciej Kiełbowciz, promotor: prof. dr hab. Jan Kuryszko
4. "Modyfikowana proteza poliestrowa w rekonstrukcji więzadła krzyżowego doczaszkowego u królików", 2015, autor: dr Przemysław Prządka, promotor: Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. UPWr
5. „Badania porównawcze nad użyciem lasera CO2 i skalpela do usuwania gruczolakoraka sutka u myszy, 2014, autor: dr Joanna Paczuska, promotor: Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. UPWr
6. „Struktura nasad kości długich i ich powierzchni stawowych w warunkach doświadczalnej osteoporozy u owiec”, 2013, autor: dr Anita Piątek, promotor: Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. UPWr
7. „Badanie nad oddziaływaniem wszczepu porożogennych komórek macierzystych, ich homogenatu i supernatantu na regenerację ubytków kostnych w żuchwie u królików”, 2013, autor: dr Natalia Dąbrowska, promotor: Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. UPWr
8. "Wskaźnik oporu naczyniowego (RI) w chorobach nerek u psów i kotów, mierzony w tętnicach międzypłatowych nerek za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej", 2013, autor: dr Justyna Ostrowska, promotor: Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. UPWr
Sprzęt laboratoryjny/ aparatura:
1. Tomograf komputerowy Siemens Somatom Emotion 16
2. Stacjonarny aparat rentgenowski ze stołem i pływającym blatem – X-RAY UNIT Philosopher R104/A RALCO
3. System radiografii pośredniej Konica Minolta Ragius Model 110S
4. System radiografii bezpośredniej I.P.S. Medical
5. USG Esaote MyLab Class C,
6. USG Philips EnVisor C,
7. USG Mindray M5
8. Mikroskop okulistyczny OPMI Lumera T z wyposażeniem dodatkowym
9. Zestaw do artroskopii – Storz
10. Endoskop – Stortz, optyka sztywna i giętka
11. Stoły operacyjne dla małych i dużych zwierząt
12. Kardiomonitor- Mindray
13. Aparat Anestezjologiczny DATEX OHMEDA ADU S/5 -3 szt.
14. Pompy infuzyjne CT9000ADV i VIP 2000 KRUTECH
15. Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM (diatermia, system ThermoStaple®)
16. Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM (diatermia, moduł argonowy)
17. Aparat elektrochirurgiczny ERBE
18. Chłodzony wodą zestaw do tarnikowania zębów oraz zabiegów stomatologicznych PRO MAL400 H.D.E
19. Aparat do terapii falami uderzeniowymi Rosetta ESWT
20. Laser chirurgiczny CO2, model AE 10, Aesculight
21. Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej Polaris HPS
22. Zestaw napędów i mikronapędów chirurgicznych z konsolą
23. Stoły chirurgiczno-zabiegowe RAPID– 4szt
24. Unit stomatologiczny IM3
25. Inkubator dla psów i kotów

Działalność usługowa
1. Diagnostyka obrazowa:
- badanie dopplerowskie
- badanie kontrastowe
- radiografia
- wykonywanie biopsji pod kontrola USG,
-badanie ultrasonograficzne
-tomografia komputerowa

2. Chirurgia zwierząt towarzyszących
- chirurgia onkologiczna
- chirurgia regeneracyjna (terapia komórkami macierzystymi)
- chirurgia tkanek miękkich
- neurochirurgia
- chirurgia okulistyczna
- ortopedia i chirurgia kostna
- chirurgia szczękowa
- torakochirurgia
- bank krwi, anestezjologia ogólna

3. Chirurgia małoinwazyjna:
- artroskopia
- chirurgia laserowa
- endoskopia
- laparoskopia

4. Chirurgia koni:
- chirurgia tkanek miękkich
- diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna
- fizjoterapia i rehabilitacja (pozaustrojowa fala uderzeniowa, laseroterapia wysokoenergetyczna, masaże)
- okulistyka
- ortopedia i chirurgia kostna
- stomatologia

Zaloguj się