Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Adres
Pl. Grunwaldzki 49
50-366 Wrocław

Kontakt (Sekretariat)
Małgorzata Wiewióra, sam. referent
phone 71 320 5302
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W celu umówienia wizyty proszę dzwonić na Ambulatorium phone  71 320 53 08

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Wojciech Niżański
phone 71 320 5315
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozrod team2018
Stoją od lewej: lek. wet. Natalia Krasowska, mgr Barbara Smalec, lek. wet. Katarzyna Wojtysiak, dr Sylwia Prochowska, mgr Jadwiga Godlejewska-Piątek, dr Grzegorz J. Dejneka, mgr inż. Marta Bilska, dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Partyka, prof. uczelni, dr hab. Małgorzata Ochota, prof. uczelni, lek. wet. mgr Agnieszka Bartoszewicz, lek. wet. Barbara Pieczewska, prof. dr hab. Roland Kozdrowski, prof. dr hab. Wojciech Niżański, dr Wiesław Bielas, prof. dr hab. Jan Twardoń.
Siedzą od lewej: lek. wet. Olga Rodak, mgr inż. Edyta Kowalska, lek. wet. Jacek Mrowiec

Dane kontaktowe pracowników

Doktoranci
lek. wet. Agnieszka Bartoszewicz, doktorantka phone 71 320 53 11
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Maria Eberhardt, doktorantka
lek. wet. Anna Górka, doktorantka
lek. wet. Natalia Krasowska, doktorantka phone 71 320 53 11 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Zuzanna Ligocka email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Barbara Pieczewska, doktorantka phone 71 320 53 11
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Olga Rodak, doktorantka phone 71 320 53 11 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Martyna Woszczyło, doktorantka phone 71 320 53 11
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profesorowie emerytowani:
prof. dr hab. Andrzej Dubiel,
prof. dr hab. Stanisław Raułuszkiewicz

Działalność naukowa

Badania naukowe prowadzone w Katedrze związane są z zagadnieniami dotyczącymi rozrodu i andrologii zwierząt udomowionych i dzikich oraz schorzeń gruczołu mlekowego. Szczegółowe badania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących oceny i konserwacji nasienia w niskich temperaturach oraz leczeniem niepłodności zarówno samicy jak i samca oraz technik wspomaganego rozrodu.

Wykaz głównych prac naukowo-badawczych:

Badania: Diagnostyka i terapia zaburzeń reprodukcyjnych u zwierząt z zastosowaniem metod konwencjonalnych i technik wspomagania rozrodu

Jednostka prowadzi badania ciągłe nad fizjologią oraz patologią rozrodu zwierząt domowych i dzikich. Dotyczą one procesów regulacji rozrodu, diagnostyki i terapii chorób narządu płciowego, oraz zwiększania i optymalizacji potencjału rozrodczego i produkcyjności zwierząt. Eksperymenty poszerzone są o zagadnienia endokrynologii, cytologii i statusu mikrobiologicznego układu rozrodczego oraz nowe techniki obrazowania. Prowadzone są badania nad praktycznym wykorzystaniem technik wspomaganego rozrodu w zakresie pozyskiwania i konserwacji męskich i żeńskich gamet oraz dojrzewania i zapłodnienia in vitro oraz transferu zarodków. Prowadzone są tez prace nad klonowaniem somatycznym (Nuclear Transfer) ginących gatunków zwierząt. Szczególnie rozwijanym kierunkiem badawczym są prace nad opracowaniem miarodajnych metod oceny potencjału reprodukcyjnego samców z zastosowaniem nowoczesnych technik diagnostycznych obejmujących cytometrię przepływową i komputerową analizę ruchliwości i morfologii plemników. Badania poszerzane są obecnie o analizę ekspresji wybranych genów za pomocą RT PCR. Analiza kliniczna rozszerzana jest również o analizatory MRI i USG color Doppler. W poszukiwaniu optymalnej i miarodajnej metodyki oceny stężenia hormonów płciowych stosowana jest równocześnie technika ELFA i chemiluminescencja. Badania dotyczą wielu gatunków, w tym bydła, koni, psów, świń, zwierząt kotowatych domowych i dzikich, owiec, kóz, królików, zajęcy, jeleni, żubra i drobiu.

Projekty badawcze:

Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psowatych w kontekście zachowań płciowych: badania z użyciem psa domowego (Canis familiaris) jako gatunku modelowego. Projekt NCN 2015/17/B/NZ8/02411. 2016 – 2018. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Zwiększenie innowacyjności i efektywności programów ochrony zasobów genetycznych dzikich kotowatych poprzez utworzenie banku komórek i wdrożenie do praktyki metod pozaustrojowej produkcji zarodków. Projekt NCBiR NR PBS3/B8/16/2015. 2014 – 2017. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych; Projekt NCBiR UODDEM- 1- 351/001. 2014-2016.

Zadanie nr 7: Badania zastosowania wyrobów medycznych i leków: badania oceniające wpływ homogenatu porożogennych komórek macierzystych na jakość dawek inseminacyjnych i wyniki unasienniania u zwierząt; badania aplikacyjne potwierdzające korzystny wpływ opracowanych prototypów produktów na bazie homogenatu porożogennych komórek macierzystych na jakość nasienia i wyniki sztucznej inseminacji. Kierownik zadania prof. dr hab. Wojciech Niżański

Zadanie nr 8: Badania zastosowania wyrobów medycznych: badania oceniające wpływ preparatów na bazie homogenatu porożogennych komórek macierzystych na jakość nasienia i dawek inseminacyjnych oraz wyniki unasiennia zwierząt; badania aplikacyjne potwierdzające korzystny wpływ opracowanych prototypów produktów -suplementów żywieniowych na bazie homogenatu porożogennych komórek macierzystych na jakość nasienia i wyniki sztucznej inseminacji. Kierownik zadania prof. dr hab. Wojciech Niżański

Zadanie nr 11: Badania zastosowania wyrobów medycznych: możliwości zastosowania preparatu z porożogennych komórek macierzystych w leczeniu / wspomaganiu leczenia niepłodności krów i klaczy spowodowanej upośledzeniem funkcji błony śluzowej macicy. Kierownik zadania prof. dr hab. Wojciech Niżański

Zadanie nr 12: Badania zastosowania wyrobów medycznych i leków: możliwości zastosowania homogenatu porożogennych komórek macierzystych w leczeniu / wspomaganiu leczenia stanów zapalnych klinicznych i podklinicznych gruczołu mlekowego bydła; badania aplikacyjne potwierdzające korzystny wpływ i przydatność preparatów w leczeniu / wspomaganiu leczenia chorób gruczołu mlekowego krów. Kierownik zadania dr hab. Michał Dzięcioł

Testy immunologiczne do oznaczania i wykrywania progesteronu w mleku krowim. Projekt NCBiR PBS2/B8/15/2014. 2014-2017. Wykonawca prof. dr hab. Jan Twardoń

Prospective study in the tolerance of a combination of Milbemycine Oxime and Praziquantel in Breeding, Lactating Bitches and in newborn puppies. Projekt dotyczący działania farmaceutyków zamawiany przez Virbac Company. 2015- 2016. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Jakość, nasilenie apoptozy i przydatność do zapłodnienia in vitro mrożonych/rozmrożonych plemników kota domowego pozyskanych z cewki moczowej i najądrzy (projekt własny). Projekt NCN N308 576240. 2011-2014. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Comparison study on the effectiveness of osaterone acetate and deslorelin acetate on prostate gland in dogs. Projekt dotyczący działania farmaceutyków zamawiany przez Virbac Company. 2012- 2014. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Assessment of performances of the test Ovulation test for the semi-quantitive dosage of progesterone in bitches. Projekt zamawiany; Dotyczący przydatności testów diagnostycznych (poziom hormonów) w praktyce weterynaryjnej zamawiany przez BVT Company. 2013-2014. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Status antyoksydacyjny i nasilenie peroksydacji lipidów w nasieniu psów poddanym procedurom biotechnicznym (projekt własny). Projekt NCN N308 573339. 2010-2013. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Komputerowa analiza ruchliwości morfologii plemników psa w nasieniu świeżym i poddanym kriokonserwacji (grant promotorski). Projekt NCN N308 576240. 2011-2013. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Niżański

Genetyczne i biochemiczne czynniki warunkujące zaburzenia płodności ogierów. Projekt MNiSW, N N0818/B/P01/40. Kierownik projektu prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wykonawca prof. dr hab. Wojciech Niżański

Badania nad wpływem niskich temperatur na kompetencje rozwojowe zarodków poddawanych witryfikacji, jako jednej ze strategii zachowania zasobów genowych rodziny Felidae. Projekt NCN UMO- 2011/03/B/NZ9/03412. 2012 – 2015. Kierownik dr Małgorzata Ochota

Badanie korelacji wybranych parametrów biochemicznych i funkcji życiowych krów mlecznych na potrzeby stworzenia modelu biocybernetycznego organizmu krowy. Projekt NCN 49/14-W/2011/G. 2011-2014. Kierownik prof. dr hab. Jan Twardoń

Ocena endometrium klaczy wykazujących subkliniczne endometritis w oparciu o badanie mikrobiologiczne, cytologiczne, histologiczne i molekularne. Projekt NCN UMO-2011/01/B/NZ5/04173. 2011-2014. Kierownik dr hab. Roland Kozdrowski

Wpływ dodatku antyoksydantów podczas kriokonserwacji nasienia kogutów na właściwości plemników in vitro i in vivo oraz ekspresję genów związanych z apoptoza. Projekt NCN N N311 5300 40. 2011-2014. Kierownik dr Agnieszka Partyka

Poszukiwanie podłoża dziedzicznego zespołu odwróconej płci psów z kariotypem 78,XX. Projekt NCN UMO- 2012/05/B/NZ9/00907. 2013-2016. Kierownik Prof. Dr hab. M. Świtoński, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wykonawca prof. dr hab. Wojciech Niżański

Modyfikacja zawartości cholesterolu w błonach komórkowych plemników kogutów w celu poprawy żywotności i ruchliwości gamet po kriokonserwacji nasienia. Projekt MNiSW Iuventus Plus 0401/IP1/2011/ 71. 2012-2014. Kierownik dr Agnieszka Partyka

icon txt Wykaz wybranych publikacji pracowników Katedry

Aparatura badawcza

1. Analizator biochemiczny krwi (Reflovet Plus)
2. Analizator hematologiczny (Mindray BC-2800 VET)
3. Analizator nasienia Hamilton Thorne Biosciences (IVOS)
4. Mikroskop stereoskopowy
5. Mikroskop Eclipse E200 (Nikon)
6. Mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Olympus IX73)
7. Czytnik mikropłytek Elx800 (BioTek)
8. Zestaw do endoskopii sztywnej – waginoskopii i laparoskopii
9. Fiberoskop Q10
10. Zestaw do endospokowej inseminacji suk
11. Ultrasonograf Honda 1500 (Honda)
12. Ultrasonograf Honda 2000 (Honda)
13. Ultrasonograf (Dramiński)
14. Ultrasonograf My Lab Gold (ESOATE)
15. Ultrasonograf MY Lab ONE Color Doppler (ESOATE)
16. Zestaw ultrasonograficzny Easy Scan-5 stanowisk
17. Wirówka MPW-56 (MPW) 2x
18. Cieplarka Q-CELL ( Poll Lab)
19. miniVIDAS (Biomerieux) wieloparametrowy, automatyczny analizator immunodiagnostyczny - analiza poziomu hormonów
20. Komora laminarna
21. Ultrasonograf Esaote-MyLab 25 Gold (Color Dppler)
22. Endoskop sztywny – ureterorenoskop URS (Storz)
23. Cytometr przepływowy (Guava EasyCyte5)
24. Mikroobjętościowy spektrofotometr (DeNovix)
25. Termocykler T100 (Bio-Rad)
26. Termocykler do Real Time PCR CFX96 (Bio-Rad)
27. System do wizualizacji żeli Molecular Imager Gel Doc XR+ (Bio-Rad)
28. Ultrazamrażarka (PANASONIC)
29. Freezer do programowanego zamrażania - Planer
30. Zestaw do zespołowej ultrasonografii
31. Mikromanipulator do zarodków i ICSI Narishige MM-89
32. Inkubator NewBrunswick z atmosferą CO2
33. Inkubator Haereus

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne (prowadzone w języku polskim oraz angielskim):
Choroby zwierząt gospodarskich – Rozród - semestr VII rok IV 
Choroby zwierząt gospodarskich – Rozród (staż kliniczny) – semestr X rok V i semestr XI rok VI
Choroby koni – Rozród  – semestr VIII rok IV  
Choroby koni – Rozród (staż kliniczny) – semestr X rok V i semestr XI rok VI
Andrologia  – semestr VIII rok IV
Choroby małych zwierząt - Rozród  - semestr IX rok V
Choroby małych zwierząt – Rozród (staż kliniczny) – semestr X rok V i semestr XI rok VI 

Przedmioty fakultatywne:
Nadzór nad rozrodem w fermach bydła mlecznego i mięsnego - semestr XI rok VI
Opieka weterynaryjna nad rozrodem w hodowli psów i kotów – semestr XI rok VI
Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła – semestr VIII rok IV

icon pdfWybrane publikacje przydatne dla studentów medycyny weterynaryjnej do przedmiotu rozród zwierząt

Działalność usługowa

Przychodnia Katedry Rozrodu
50-366 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 49

phone 71 320-5308 – Ambulatorium
phone 71 320-1052 - Wrocławski Bank Nasienia Zwierząt Towarzyszących oraz Dzikich
phone 71 320-5318 Dyżur wyjazdowy - zwierzęta gospodarskie (wszystkie aspekty związane z rozrodem zwierząt gospodarskich - pomoc porodowa, zatrzymanie łożyska, badanie na ciążę, leczenie niepłodności, schorzenia gruczołu mlekowego, doradztwo itd.)
phone 71 320-5318 – Zgłoszenia Rozród Koni
phone 71 320-5318 – Zgłoszenia Rozród Zwierząt Gospodarskich

Godziny pracy Ambolatorium:

time poniedziałek - piątek: godz. 8.00–18.00
time sobota, niedziela i święta: godz. 09.00–12.00

Od 18.03.2020 r. Ambulatoria Klinik Weterynaryjnych UPWr są zamknięte do odwołania, z uwagi na konieczność prowadzenia pilnych przypadków położniczych utrzymujemy dyżur położniczy na wezwanie pod nr tel. 71 32 05 308 lub 663 353 421.

Więcej informacji

Aktualny miesięczny plan dyżurów (wizyty do poszczególnych specjalistów są umawiane pod numerem telefonu phone 71 320 5308)
icon txt
Cennik usług laboratoryjnych 

Ambulatorium Katedry Rozrodu świadczy usługi weterynaryjne takie jak: pobieranie i wstępna ocena nasienia, sztuczna inseminacja dopochwowa, badanie na ciążę, monitoring ciąży, pomoc porodowa, zabiegi na narządzie płciowym samic i samców (kastracje, sterylizacje, cięcia cesarskie itp.) Wyżej wymienione usługi dotyczą wszystkich gatunków zwierząt domowych (pies, kot, świnia, krowa, owca, koza, koń,

Katedra Rozrodu prowadzi również Bank Nasienia.

Laboratoria specjalistyczne

Laboratorium Endokrynologii Rozrodu phone 71 320-1052
Laboratorium Andrologiczne phone 71 320-1052
Laboratorium Zapłodnienia Pozaustrojowegophone 71 320-1053
Laboratorium Banku Nasienia phone 71 320-5300
Laboratorium RT-PCR  phone 71 320-5300

Biblioteka Katedry Rozrodu

time  Czynna dla studentów we wtorki i czwartki w godzinach: 10.00 - 12.00
UWAGA: Klucz do biblioteki wydawany jest na portierni po okazaniu dokumentu tożsamości.
Podręczniki nie są wypożyczane , a wynoszenie ich z biblioteki odbywa się po uzgodnieniu na portierni.
Osoba odpowiedzialna: lek. wet. Martyna Woszczyło
icon xls
Zasoby biblioteki

Zaloguj się