Informacje o KNOW

KNOW 2014-2018

logoknow

Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii (WCB) uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014 – 2018 zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.05.2014 r.

W skład Konsorcjum wchodzą następujące jednostki:
Uniwersytet Wrocławski: Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii,
Politechnika Wrocławska: Wydział Chemiczny,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Nauk o Żywności,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Zaloguj się