Obszary finansowania KNOW

Obszary finansowania KNOW

logoknow

Wydział Medycyny Weterynaryjnej zaprasza pracowników naukowo – dydaktycznych, doktorantów oraz studentów kierunku „weterynaria" do wzięcia udziału w konkursach na realizację zadań finansowanych z dotacji projakościowej dla Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w latach 2014 – 2018. Konkursy są ogłaszane co miesiąc na stronie Konsorcjum WCB http://know.wroc.pl/

W ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – Wrocławskie Centrum Biotechnologii można aplikować o dofinansowanie zadań w ramach następujących obszarów i poddziałań:
Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych
Poddziałanie 5: Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe – do 1 miesiąca
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe – pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) Długoterminowe wyjazdy naukowe – pow. 3 miesięcy

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury
Poddziałanie 2: Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych
Poddziałanie 3: Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp.

Zaloguj się