Nauka

Nauka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje i przekazuje środki finansowe dla uczelni  jako dysponent części budżetowych Nauka i Szkolnictwo Wyższe.
Do najważniejszych obszarów objętych finansowaniem należy między innymi działalność statutowa jednostek organizacyjnych uczelni (wydziałów).

Wydział Medycyny Weterynaryjnej prowadzi postępowania awansowe w zakresie uzyskania stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych, doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych i uzyskania tytułu profesora.

Zaloguj się