Doktoraty

Doktoraty

icon htmlArchiwalne przewody doktorskie - do 2017 r.

lek. wet. Monika Sikora
 recenzja - prof. dr hab. Leszek Krakowski
recenzja - dr hab. Marta Siemieniuch
 streszczenie rozprawy

lek. wet. Magdalena Brzozowska
 recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
 recenzja - prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz
 streszczenie rozprawy

lek. wet. Paulina Nieśpielak
 recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Rybak
 recenzja - dr hab. Ewa Tomaszewska
 streszczenie rozprawy

lek. wet. Marta Facon-Poroszewska
recenzja - prof. dr hab. Wojciech Kielan
recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Kostro
streszczenie rozprawy

lek. wet. Pola Borusewicz

recenzja - dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. UP w Lublinie
recenzja - dr hab. Karolina Sieroń
streszczenie rozprawy

lek. wet. Bartłomiej Liszka
recenzja - prof. dr hab. Szymon Dragan
recenzja - dr hab.Jacek Sterna, prof. nadzw. SGGW w Warszawie
streszczenie rozprawy

lek. wet. Malwina Słowikowska
recenzja - dr hab. Wiesław Krumrych, prof. nadzw. UKW
recenzja - dr hab.Andrzej Pomianowski, prof. nadzw. UW-M
streszczenie rozprawy

mgr Paweł Wełmiński
recenzja - prof. dr hab. Marcin Arciszewski,
recenzja - dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. nadzw. UW-M
streszczenie rozprawy

lek. wet. Paulina Zielińska

recenzja - dr hab. Anna Cywińska, prof. nadzw. SGGW
recenzja - prof. dr hab. Andrzej Raś
streszczenie rozprawy

lek. wet. Dominika Kubiak-Nowak
recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
recenzja - dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. nadzw. IITD PAN we Wrocławiu
streszczenie rozprawy

lek. wet. Jarosław Czeladko
recenzja - prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
recenzja - prof. dr hab. Tomasz Janowski
streszczenie rozprawy

lek. wet. Zbigniew Kuberka
recenzja - dr hab. Piotr Listos
recenzja - prof. dr hab. Tomasz Stadejek
streszczenie rozprawy

mgr Anna Wanecka
recenzja - dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak, prof. nadzw. SGGW w Warszawie
recenzja - dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
streszczenie rozprawy

lek. wet. Adriana Czerwik
recenzja - dr hab. Anna Zimny
recenzja - dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. nadzw. UWM w Olsztynie
streszczenie rozprawy

lek. wet. Marta Henklewska
recenzja - prof. dr hab. Tomasz Grabowski
recenzja - dr hab. Rafał Sapierzyński
streszczenie rozprawy

lek. wet. Wojciech Kinda
recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
recenzja - dr hab. Izabela Pokowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
streszczenie rozprawy

lek. wet. Agnieszka Żak
recenzja - dr hab. Witold Kędzierski, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
recenzja - dr hab. Andrzej Rychlik, prof. nadzw. UWM w Olsztynie
streszczenie rozprawy

mgr Katarzyna Ćwiek
recenzja - dr hab. Agnieszka Marek
recenzja - dr hab. Jacek Rybka, prof. IIiTD PAN we Wrocławiu
streszczenie rozprawy

lek. wet. Aleksandra Skalec
recenzja - dr hab. Tomasz Blicharski
recenzja - dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM w Olsztynie
streszczenie rozprawy

lek. wet. Olga Pietrasina
recenzja - prof. dr hab. Iwona Markowska - Daniel
recenzja - dr hab. Krzysztof Obremski
streszczenie rozprawy

lek. wet. Sylwia Banaszkiewicz
recenzja - dr hab. Ewa Dworniczek
recenzja - prof. dr hab. Jacek Osek
streszczenie rozprawy

lek. wet. Agnieszka Bartoszewicz
recenzja - dr hab. Sebastian Polak
recenzja - prof. dr hab. Andrzej Posyniak
streszczenie rozprawy

lek. wet. Paweł Pestka
recenzja - dr hab. Zbigniew Adamiak
recenzja - dr hab. Beata Degórska
streszczenie rozprawy

lek. wet. Marcin Michałek
recenzja - prof. dr hab. Łukasz Adaszek
recenzja - dr hab. Magdalena Garncarz
streszczenie rozprawy

lek. wet. Bartłomiej M. Jaśkowski
recenzja - prof. dr hab. Leszek Krakowski
recenzja - prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
streszczenie rozprawy

lek. wet. Barbara Szczepankiewicz
recenzja - dr hab. Magdalena Garncarz
recenzja - prof. dr hab. Mariusz Kusztal
streszczenie rozprawy

lek. wet. Paulina Borecka
recenzja - dr hab. Wojciech Łopuszyński, prof. uczelni
recenzja - dr hab. Iwona Otrocka - Domagała, prof. uczelni
streszczenie rozprawy

lek. wet. Łukasz Juźwiak
recenzja - dr hab. Tomasz Szponder
recenzja - prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz
streszczenie rozprawy

Zaloguj się