Habilitacje

Habilitacje

icon html Archiwalne postępowania habilitacyjne - do 2017 r.

dr Błażej Poźniak

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Bożena Króliczewska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji - prof. dr hab. Cezary Kowalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- recenzent komisji - prof. dr hab. Anna Winnicka - Szkota Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- recenzent komisji - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Barbara Jana - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Maciej Ugorski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
03.10.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
21.11.2017 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
20.01.2018 r. - termin wykonania recenzji
20.03.2018 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
24.04.2018 r. - nadanie stopnia

 Wniosek
 Autoreferat
 Recenzja - prof. dr hab. Cezary Kowalski
 Recenzja - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 Recenzja - prof. dr hab. Anna Winnicka
Uchwała o nadaniu stopnia

dr Joanna Klećkowska - Nawrot

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Jan P. Madej - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji - dr hab. Aleksander Szczurkowski, prof. nadzw. - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
- recenzent komisji - prof. dr hab. Marcin Arciszewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji - dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. nadzw. - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
- członek komisji - prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
17.05.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
03.07.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
05.11.2018 r. - termin wykonania recenzji

Wniosek
Autoreferat

dr Agnieszka Partyka

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Marianna Szczypka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Zdzisław Gajewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- recenzent komisji - prof. dr hab. Marta Kankofer – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji – prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Edward Wierzchoś - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- członek komisji - dr hab. Kamila Glińska - Suchocka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
25.05.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
03.07.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
05.11.2018 r. - termin wykonania recenzji

Wniosek
Autoreferat

dr Małgorzata Ochota

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Anna Rząsa - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Leszek Krakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji - prof. dr hab. Grażyna Ptak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- recenzent komisji – prof. dr hab. Tomasz Janowski - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - dr hab. Izabela Wocławek – Potocka, prof. nadzw. - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
- członek komisji - dr hab. Marcin Jankowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
30.05.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
03.07.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
05.11.2018 r. - termin wykonania recenzji

Wniosek
Autoreferat

 

 

 

Zaloguj się