Habilitacje

Habilitacje

 Archiwalne postępowania habilitacyjne - do 2017 r.

dr Błażej Poźniak

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Bożena Króliczewska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji - prof. dr hab. Cezary Kowalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- recenzent komisji - prof. dr hab. Anna Winnicka - Szkota Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- recenzent komisji - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Barbara Jana - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Maciej Ugorski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
03.10.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
21.11.2017 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
20.01.2018 r. - termin wykonania recenzji
20.03.2018 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
24.04.2018 r. - nadanie stopnia

 Wniosek
 Autoreferat
 Recenzja - prof. dr hab. Cezary Kowalski
 Recenzja - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 Recenzja - prof. dr hab. Anna Winnicka
Uchwała o nadaniu stopnia


dr Joanna Klećkowska - Nawrot

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Jan P. Madej - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji - dr hab. Aleksander Szczurkowski, prof. nadzw. - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
- recenzent komisji - prof. dr hab. Marcin Arciszewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji - dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. nadzw. - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
- członek komisji - prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
17.05.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
03.07.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
05.11.2018 r. - termin wykonania recenzji
10.12.2018 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
18.12.2018 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
 Recenzja - prof. dr hab. Marcin Arciszewski
 Recenzja - dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. nadzw.
 Recenzja - dr hab. Adam Szczurkowski, prof. nadzw.
Uchwała o nadaniu stopnia


 dr Agnieszka Partyka

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Marianna Szczypka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Zdzisław Gajewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- recenzent komisji - prof. dr hab. Marta Kankofer – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji – prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - prof. dr hab. Edward Wierzchoś - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- członek komisji - dr hab. Kamila Glińska - Suchocka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
25.05.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
03.07.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
05.11.2018 r. - termin wykonania recenzji
10.12.2018 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
18.12.2018 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
 Recenzja - prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
 Recenzja - prof. dr hab. Marta Kankofer
Recenzja - prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
Uchwała o nadaniu stopnia


dr Małgorzata Ochota

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- sekretarz komisji - dr hab. Anna Rząsa - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Leszek Krakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji - prof. dr hab. Grażyna Ptak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- recenzent komisji – prof. dr hab. Tomasz Janowski - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- członek komisji - dr hab. Izabela Wocławek – Potocka, prof. nadzw. - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
- członek komisji - dr hab. Marcin Jankowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
30.05.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
03.07.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
05.11.2018 r. - termin wykonania recenzji
10.12.2018 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
18.12.2018 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
 Recenzja - prof. dr hab. Leszek Krakowski
 Recenzja - prof. dr hab. Grażyna Ptak
Recenzja - prof. dr hab. Tomasz Janowski
Uchwała o nadaniu stopnia


dr Krzysztof Grzymajło

 Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Koncicki - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ,
- sekretarz komisji - dr hab. Jarosław Król - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji - dr hab. Aneta Nowakiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- recenzent komisji - dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. – PIW - PIB w Puławach,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Marian Binek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- członek komisji - dr hab. Beata Tokarz - Deptuła, prof. nadzw. – Uniwersytet Szczeciński
- członek komisji - prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
30.07.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
25.09.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
07.01.2019 r. - termin wykonania recenzji
24.01.2019 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
26.02.2019 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
 Recenzja - prof. dr hab. Marian Binek
 Recenzja - dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. PIW-PIB w Puławach
Recenzja - dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. nadzw.
Uchwała o nadaniu stopnia


 dr Aleksandra Pawlak

 Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Krakowie,
- sekretarz komisji - dr hab. Bożena Króliczewska, prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Michał Reichert – PIW - PIB w Puławach,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
- recenzent komisji – dr hab. Rafał Sapierzyński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- członek komisji – prof. dr hab. Wojciech Łopuszański. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- członek komisji - prof. dr hab. Wojciech Nowacki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
08.08.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
23.10.2018 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
31.01.2019 r. - termin wykonania recenzji
25.02.2019 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
26.02.2019 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
 Recenzja - prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
Recenzja - prof. dr hab. Michał Reichert
Recenzja - dr hab. Rafał Sapierzyński, prof. nadzw. SGGW
Uchwała o nadaniu stopnia


 dr Dorota Miśta

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Koncicki, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
- sekretarz komisji - dr hab. Marcin Jankowski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Renata Urban – Chmiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji – prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- recenzent komisji – dr hab. Piotr Sławuta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- członek komisji – dr hab. Monika Szymańska – Czerwińska, prof. nadzw., Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
- członek komisji - prof. dr hab. Marcin Świtała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
22.01.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
26.02.2019 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
04.06.2019 r. - termin wykonania recenzji
19.06.2019 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
02.07.2019 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
Recenzja - prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
Recenzja - dr hab. Piotr Sławuta
Recenzja - prof. dr hab. Renata Urban - Chmiel
Uchwała o nadaniu stopnia

 


 

 dr Paulina Jawor

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Janowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
- sekretarz komisji - dr hab. Jarosław Król, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Renata Urban – Chmiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- recenzent komisji – prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Wojciech Niżański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- członek komisji – dr hab. Mirosław Polak, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
- członek komisji - dr hab. Jarosław Bystroń, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
26.02.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
26.03.2019 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
09.07.2019 r. - termin wykonania recenzji
11.09.2019 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
24.09.2019 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
Recenzja - prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
Recenzja - prof. dr hab. Wojciech Niżański
Recenzja - prof. dr hab. Renata Urban – Chmiel
 Uchwała o nadaniu stopnia


dr Stanisław Dzimira
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Janowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
- sekretarz komisji - dr hab. Michał Dzięcioł, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – prof. dr hab. Michał Reichert, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
- recenzent komisji – dr hab. Wojciech Bielecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- recenzent komisji – dr hab. Piotr Listos, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- członek komisji – dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Krakowie,
- członek komisji – prof. dr hab. Maciej Ugorski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
08.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
21.05.2019 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
25.10.2019 r. - termin wykonania recenzji
15.11.2019 r. - termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
19.11.2019 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
Recenzja - prof. dr hab. Michał Reichert
Recenzja - dr hab. Wojciech Bielecki
Recenzja - dr hab. Piotr Listos
Uchwała o nadaniu stopnia


dr Barbara Bażanów

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Koncicki, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
- sekretarz komisji - dr hab. Katarzyna Płoneczka - Janeczko, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. PIW-PIB, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
- recenzent komisji – prof. dr hab. Marcin Bańbura, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- recenzent komisji – dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. UP w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- członek komisji – prof. dr hab. Elżbieta Samorek - Salamonowicz, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Krakowie,
- członek komisji – dr hab. Andrzej Gaweł, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
25.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
21.05.2019 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
25.10.2019 r. - termin wykonania recenzji
19.11.2019 r. - nadanie stopnia

Wniosek
Autoreferat
Recenzja - dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. PIW-PIB w Puławach
Recenzja - prof. dr hab. Marcin Bańbura
Recenzja - dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. UP w Lublinie
Uchwała o nadaniu stopnia


 dr Piotr Kuropka

Skład Komisji Habilitacyjnej:
- przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Krakowie
- sekretarz komisji - dr hab. Albert Czerski, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- recenzent komisji – dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- recenzent komisji – prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- recenzent komisji – dr hab. Piotr Donizy, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- członek komisji – prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
- członek komisji – dr hab. Arkadiusz Miążek, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:
29.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CKdsST),
18.06.2019 r. – decyzja Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyborze 3 kandydatów na członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta,
25.10.2019 r. - termin wykonania recenzji

Wniosek
Autoreferat
Recenzja - dr hab. Piotr Donizy
Recenzja - dr hab. Anna Duszewska, prof. SGGW
Recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu


Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania toczone zgodnie z jej regulacjami są umieszczanie na BIP Uczelni, link do Biuletynu: https://bip.upwr.edu.pl/uniwersytet/doktoraty-habilitacje/postepowania-habilitacyjne

 

 

Zaloguj się