Informacje o awansach naukowych

Awanse naukowe

icon doc Oświadczenie nauczyciela akademickiego
icon pdf Uchwała Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr w sprawie kryteriów awansu
icon pdf Rozporządzenie MNiSW w sprawie wymagań do habilitacji
icon pdf Oświadczenie MNiSW w sprawie punktacji suplementów konferencyjnych
icon pdf Rozprawa doktorska stanowiąca cykl prac - kryteria
icon pdf Wyróżnienie rozprawy doktorskiej - kryteria

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Komisja ds. badań naukowych zwraca uwagę, że kandydaci, wskazujący Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPW jako jednostkę przeprowadzającą postępowanie, zwracający się do Rady Wydziału:
- z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
- z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora
- lub zgłaszający się do konkursów na stanowiska naukowo – dydaktyczne,
zobowiązani są do przedstawienia wartości liczbowej dorobku naukowego zweryfikowanej i potwierdzonej przez bibliotekę akademicką.


Przepisy dotyczące awansów naukowych 

Zaloguj się