Przepisy ogólne - finansowanie nauki

Przepisy ogólne - finansowanie nauki

icon_pdf Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1620)
icon_pdf Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 249)
icon_pdf Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – tekst ujednolicony (źródło – isap.sejm.gov.pl)
icon_link Zasady finansowania nauki - strona internetowa MNiSW
icon_pdf Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej – tekst ujednolicony (zm. wprowadzono: Zarządzeniem nr 77/2011, Zarządzeniem 101/2011 oraz Zarządzeniem 82/2015)


Formularze - 2018 r.
icon doc Wzór sprawozdania z działalności jednostki (plik word) - 2018 r.

Postanowienie Rady Wydziału w sprawie ujednolicenia opisywania źródeł finansowania publikacji, będących wynikiem prowadzenia badań naukowych, finansowanych z dotacji statutowej MNiSW:

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zaleca, aby wszelkie przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem wyników badań naukowych finansowanych z dotacji statutowej podmiotowej i celowej MNiSW były opatrzone informacją:
Niniejsze badania zostały sfinansowane ze środków dotacji statutowej celowej/podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 
This research was supported by statutory research and development activity founds by Minister of Science and Higher Education assigned to Faculty of Veterinary Medicine, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences.

Zaloguj się