Aktualności

Aktualności

Konferencja IVAS we Wrocławiu

Zapraszamy do przeczytania relacji z 45th Annual International Veterinary Acupuncture Society Congress autorstwa dr Iwony Poświatowskiej-Kaszczyszyn z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów.

"W dniach 12-15 września r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła sie pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej, 45. Miedzynarodowa Konferecja IVAS, organizacji zrzeszającej certyfikowanych akupunkturzystów weterynaryjnych z całego świata.

Wykładowcami były światowej klasy autorytety w dziedzinie akupunktury weterynaryjnej, tradycyjnej chińskiej medycyny weterynaryjnej (TCVM), zintegrowanej medycyny weterynaryjnej, chiropraktyki weterynaryjnej, laseroterapii, z całego świata. Liczba uczestników, głównie gości zagranicznych, przekroczyła sto pięćdziesiat osób. Polskę reprezentowało pięć osób, w tym dwie osoby z Uniwersytetu Przyrodniczcego we Wrocławiu: prorektor prof.dr hab. Anna Chelmońska-Soyta i dr n.wet. Iwona Poświatowska-Kaszczyszyn. Sponsorem medialnym ze strony polskiej było wydawnictwo Elamed, wydawca branżowego pisma dla lekarzy weterynarii " Weterynaria w praktyce " i Weterynaria w terenie".

W przeddzień konferencji 11 września, w Katedrze Chorób Wewnętrznych Z Kliniką Koni, Psów i Kotów UPWr mial miejsce specjalny gościnny wykład doktora Uwe Petermanna z Niemiec, wykładowcy i lekarza z 30 letnią praktyką, wykorzystującego w diagnostyce i leczeniu zwierząt jedynie akupunkturę, aurikulopunkturę i laseropunkturę. Gościa przywitał prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń i przedstawiciel Dolnośląskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej - prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak.

Dr Petermann przedstawił m.in. koncepcję laserowej terapii akupunkturowej pod kontrolą pulsu, która została przez niego przetransponowana z medycyny ludzkiej na realia weterynaryjne. Koncepcja ta opiera się ona na syntezie doktryny taoistycznej, współczesnej wiedzy na temat oddziaływania światła lasera na żywy organizm oraz znajomości anatomii i fizjologii zwierząt. Według Petermanna ucho jako zwierciadło organizmu stanowi odbicie klasycznych punktów akupunkturowych dostępnych na ciele zwierzęcia. Dzięki wykorzystaniu energii lasera można zlokalizować w nim punkty zaburzenia przepływu życiowej energii Qi w organizmie lub jak kto woli miejsca niedoboru ATP, oraz tzw. ogniska zaburzające przepływ tej energii. Światło lasera działając bezpośrednio na poziomie mitochondrium komórki może być nie tylko narzędziem diagnostycznym ale także umożliwiać lokalną terapię zaburzeń, zwłaszcza w miejscach bardzo wrażliwych na dotyk.

12 września 2019 r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przedstawicieli IVAS, w imieniu uczelni, przywitała Pani prorektor prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta. Zgodnie z harmonogramem kongresu, przez trzy dni, odbywały się wykłady prelegentów z 14 krajów, zakończone praktycznymi warsztatami w niedzielne popołudnie.

Harmonogram:

Czwartek, 12 września 2019 r.
Keynote Presenter – Daniel Keown – United Kingdom
Mary Battistella – USA
Dietrich Graf von Schweinitz – United Kingdom
Nell Ostermeier – USA
Rodrigo Fagundés – Spain
Poster Presenter – Ayne Hayashi - Brazil

Piatek,13 września 2019 r.
Speaker of Special Interest – Are Thoresen - Finland
Birgitte Langvad - Denmark
Martina Steinmetz – Germany
Uwe Petermann – Germany
Ian Bidstrup – Australia
Katja Görts – Germany
Francesco Longo – Italy

Sobota, 14 września 2019 r.
Speaker of Special Interest – Segne Beebe – USA
Micheal Cheng and Han Wan Cheng – Taiwan
Andreas Roesti – Switzerland
Marc Fusté Torrades - Spain
Stelio Luna – Spain

Niedziela, 15 września 2019 r. – warsztaty praktyczne

Ian Bidstrup – Australia
Francesco Longo – Italy
Andreas Roesti – Switzerland
Uwe Petermann – Germany
Are Thoresen - Finland

Tematy wykładów były bardzo zróżnicowane. Stanowiły swoisty przegląd najnowszych informacji naukowych i odkryć wykorzystanych w codziennej praktyce klinicznej. Osobiście duże wrażenie na mnie zrobiły wyklady Daniela Keowna z Wielkiej Brytanii ( „What God forgot to tell surgeons“) , Are Thorensena z Finladii ( 7 and 12 element Antroposophical acupuncture vs classical TCM -5 element acupuncture .Especially in treatment of cancer“) oraz Micheal Cheng and Han Wan Cheng z Tajwanu.( „Traditional Chinese Veterinary Medicine.Approaches to brain disorder in sm,all animals„).

Dla niektórych lekarzy te tematy, jak i sama akupunktura mogłyby sie wydawać kontrowersyjne, ale ... mój ojciec często mi powtarza: „By móc zwyciężyć należy zawsze poznać jezyk wroga„.

Zazwyczaj boimy się to czego nie znamy, a tylko otwarty umysł jest motorem postępu w każdej dziedzinie. Trzymając sie kurczowo procedur nie osiagniemy takich efektów terapii jak podchodząc indywidualnie i przede wszystkim holistycznie do pacjenta.

Zawsze warto sobie zadać pytanie: Czy chcę być tylko rzemieślnikiem czy może pragnę stale zglębiać arkany sztuki lekarskiej (Łac. ARS MEDICA) by kiedyś zostać mistrzem ..."

Dr Uwe Petermann, DVM (prezydent IVAS w poprzedniej kadencji) i prof. dr hab. dr h. c. Józef Nicpoń po wykładzie przedkongresowym

Dr Uwe Petermann, DVM (prezydent IVAS w poprzedniej kadencji) i prof. dr hab. dr h. c. Józef Nicpoń po wykładzie przedkongresowym

Uczestniczy przedkongresowego wykładu dr Petermanna

Uczestniczy przedkongresowego wykładu dr Petermanna

Dyrektor wykonawczy IVAS - Deborah Prevratil

Dyrektor wykonawczy IVAS - Deborah Prevratil

Prezydent IVAS - Kim Samuelsen

Prezydent IVAS - Kim Samuelsen

Pani prorektor prof. Anna Chełmońska-Soyta witająca przedstawicieli IVAS

Pani prorektor prof. Anna Chełmońska-Soyta witająca przedstawicieli IVAS

Wystawca

Wystawca

Wybrany slajd z wykładu Micheala Cheng, DVM, z Tajwanu

Wybrany slajd z wykładu Micheala Cheng, DVM, z Tajwanu

Wybrany slajd z wykładu

Wybrany slajd z wykładu

Zasada działania lasera biostymulującego

Zasada działania lasera biostymulującego

Tekst i zdjęcia: dr Iwona Poświatowska - Kaszczyszyn

Stypendia ministra na rok akademicki 2019/2020

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi przyznawania stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2010.

Wniosek o przyznanie stypendium przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego do Działu Organizacji Studiów (pok. nr 3) lub do Biura Obsługi Studentów (pok. nr 46) w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2019 r.

 Od 1 lipca 2019 r. Konstytucja dla Nauki zastępuje dotychczasowe „stypendium ministra za wybitne osiągnięcia” nowym świadczeniem w formie „stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe”. Informacje o nowym stypendium znajdują się w dziale „Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia”.

Ww. stypendia są przeznaczone wyłącznie dla studentów. Doktoranci mogą ubiegać się o stypendia dla młodych naukowców.

868313d10d7973b90ef3693e7e51e814

Tekst za: upwr.edu.pl

Zmarł Pan Prof. Stanisław Raułuszkiewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 sierpnia 2019 roku zmarł Ś.P. prof. dr hab. Stanisław Raułuszkiewicz.

Pan Profesor był nauczycielem akademickim od 1953 roku, pracował w Katedrze Patologii Rozrodu i Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Był wychowawcą i mentorem wielu pokoleń lekarzy weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pan Profesor pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Rozrodu Zwierząt i Sztucznego Unasienniania PTNW oraz przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jak również wyróżniony nagrodą Ministra i licznymi nagrodami Rektora.

Odszedł od nas zasłużony i wyjątkowo życzliwy człowiek, lubiany przez studentów, pracowników Katedry i Wydziału.

Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek 9 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału składamy wyrazy szczerego współczucia dla rodziny i przyjaciół Pana Profesora.

3

Immatrykulacja i dzień wstępny - rok akademicki 2019/2020

Każdy student przyjęty na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestnictwa w Dniu Wstępnym.

Najpóźniej do Dnia Wstępnego należy do właściwego dziekanatu dostarczyć orzeczenie lekarskie i dowód wpłaty za legitymację.

Zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” na platformie e-learningowej do 30 listopada i uzyskanie wpisu do indeksu jest warunkiem zaliczenia I semestru.

Program „Dnia wstępnego” dla studentów poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:

 • spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja;
 • omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”;
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – wybrane zagadnienia prawne oraz informacja CKnO dot. prowadzenia przedmiotu „Szkolenie BHP” poprzez platformę e-learningową;
 • wykład z zakresu BHP – zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia;
 • wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów;
 • spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów - omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni;
 • informacja o pomocy dla studentów z niepełnosprawnością;
 • informacja o działalności Poradni Rozwoju Osobistego;
 • informacja o działalności biblioteki.

Dzień Wstępny dla studentów weterynarii (studia stacjonarne, studia niestacjonarne, English Division) odbędzie się 28 września 2019 r. w godzinach 8:00-12:30 w Auli Jana Pawła II,  Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a.

Tekst za: www.upwr.edu.pl

 

Etyka zawodowa lekarza weterynarii - Szanse i zagrożenia

logoetyka20192

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna,

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zapraszają na:

III Konferencję Naukową ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – SZANSE I ZAGROŻENIA

Program konferencji:

programetyka2019

Miejsce Konferencji:

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89

Patronat:

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Opłata konferencyjna:

150 PLN/osobę (udział w wykładach, drukowane materiały konferencyjne, napoje, obiad); dla studentów 20 PLN (wymagane zgłoszenie)

Wpłaty należy kierować na konto: PKO BP SA 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 koniecznie z dopiskiem: ETYKA WET 2019

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz dostępny na stronie www.wet.upwr.edu.pl, https://www.upwr.edu.pl/konferencje oraz www.dilwet.pl).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2019 r.

Informacji udzielają: mgr Violetta Pirga tel. 71 3205 336 (kom. 607 275 024), dr Robert Karczmarczyk tel. 501 631 788

Formularz zgłoszenia

Zaloguj się