Aktualności

Harmonogram „Dnia wstępnego" - 29 września 2018 r.

Wszystkim osobom przyjętym na studia weterynaryjne, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwerstytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przypominamy, że 29 września 2018 r. odbędzie się immatrykulacja i dzień wstępny.
Miejsce uroczystości: Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno – Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a.

Harmonogram „Dnia wstępnego”

8.00 – 8.30 - wykład z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
8.30 – 9.00 – spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja (udział biorą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w j. polskim, studenci English Division, doktoranci);
9.00 – 9.15 - omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”;
9.15 – 10.00 - wykład z zakresu BHP: zasady udzielania pierwszej pomocy;
10.00 – 10.15 - przerwa
10.15 – 11.00 - wykład z zakresu BHP: informacje o zagrożeniach zdrowia i życia oraz ochronie przed nimi;
11.00 – 11.45 - wykład z zakresu BHP: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
11.45 – 12.15 - wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – wybrane zagadnienia prawne;
12.15 – 12.30 - test sprawdzający wiadomości z zakresu szkolenia BHP i ppoż.
12.30 – 13.00 - wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów;
13.00 – 13.15 - przerwa
13.15 -13.45 - informacja o działalności Biblioteki UPWr;
13.50 - 14.20 - omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych, działających w uczelni;
14.25 - 14.50 - informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych;
14.55 - 15.20 - informacja o Poradni Rozwoju Osobistego.

 

Zaloguj się