Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego Agri Plus Sp. z o. o.

17 października 2018 roku kapituła w składzie: Prodziekan ds studenckich - dr Stanisław Dzimira, prof.dr hab. Wojciech Niżański, dr hab. Anna Rząsa, prof. nadzw. UPWr oraz Dyrektor Produkcji ds. Warchlakarni i Tuczarni Agri Plus Sp. z o. o.- Paweł Iskrzak, zebrała się by rozpatrzyć podania studentów ubiegających się o stypendia fundowane przez firmę Agri Plus Spółka z o. o.

Firma już po raz drugi przyznała 6 stypendiów, po 2 dla studentów IV, V i VI roku (w związku z brakiem zainteresowania wśród absolwentów IV roku, postanowiono zwiększyć o 1 pulę przyznanych stypendiów dla chętnych z V i VI roku).

Laureatami tegorocznej edycji są:
- studenci V roku: Dominika Sobucka, Szymon Matuszyk, Adam Opałka,
- studenci VI roku: Jagoda Bulińska, Magdalena Śledzik, Markus Kurspiot.

6 listopada 2018 roku, w Bibliotece Katedry Patologii, nastąpiło uroczyste podpisanie umów ze studentami.

P1040244

 

 

Zaloguj się