Aktualności

Otwarcie nowoczesnego Centrum Inżynierii Genetycznej

W dniu 27 listopada 2018 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otwarto Centrum Inżynierii Genetycznej, wyposażone w nowoczesną i unikalną infrastrukturę badawczą.

Wyposażenie Centrum pozwala na hodowlę i prowadzenie badań biomedycznych – podstawowych i przedklinicznych – in vivo na modelach małych zwierząt, w środowisku wolnym od specyficznych patogenów i w rygorze dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP).

Stworzenie centrum kosztowało blisko 5,5 mln zł, a  fundusze, w lwiej części, pochodziły z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej na temat Centrum przeczytacie Państwo w Głosie Uczelni: https://tinyurl.com/ybrh4vs5

cig glowna

Fot. Tomasz Lewandowski

Zaloguj się