Aktualności

Godziny dziekańskie w dniu 18 kwietnia br. od godziny 13.00

Szanowni Państwo,

ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 18 kwietnia br. od godziny 13.00.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak,

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr

Zaloguj się