Aktualności

Godziny dziekańskie w dniu 30 kwietnia br. od godziny 11.00

Szanowni Państwo,

na wniosek Wydziałowego Samorządu Studentów ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 30 kwietnia br. od godziny 11.00.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak,

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr

Zaloguj się