Aktualności

Wyróżnienia dla naszych naukowców

Z ogromną radością i dumą informujemy, że czworo naukowców, pracujących na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UPWr, zostało wybranych w skład prestiżowych komitetów naukowych.

Pan Prof. dr hab. Wojciech Niżański został przewodniczącym Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk. W nowym składzie prezydium Komitetu znalazła się również Pani Prorektor prof. Anna Chełmońska-Soyta, a członkami Komitetu zostali Pani prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko oraz Pan prof. dr hab. Jan Twardoń.  Więcej informacji na: www.upwr.edu.pl

Co wiecej, Pani Prorektor prof. dr hab. Anna Chełmońska - Soyta została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Polityki Naukowej, niezwykle ważnego organu pomocniczego przy MNiSW. KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Więcej informacji również na: www.upwr.edu.pl

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

kolaż

Zaloguj się