Aktualności

Zmarł prof. dr hab. dr h.c mult. Marian Truszczyński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ś.P. prof. dr hab. dr h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego, wybitnego naukowca i Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Pan Profesor rozpoczął realizację swojej życiowej pasji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, z czego jesteśmy dumni. Po odbyciu studiów wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta naukowego do Dyrektora jednostki przebył w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Marian Truszczyński jest autorem ponad 400 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Był członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Członkiem Rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącym Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym V Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, przewodniczącym Komisji Standardów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Paryżu. Był ponadto członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, członkiem honorowym Royal Society of Medicine w Londynie oraz członkiem Niemieckiej Akademii Nauk Przyrodniczych LEOPOLDINA. Profesor był wybitną postacią świata nauki, docenianym w kraju i za granicą.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz nasza jednostka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nadały Mu tytuł doktora honoris causa. Owocna praca Pana Profesora została doceniona poprzez nadanie mu wielu odznaczeń państwowych, w tym Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wiadomość o śmierci prof. dr hab. dr h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego bardzo nas poruszyła i zasmuciła. Jesteśmy jednakże pewni, że spuścizna Pana Profesora będzie kontynuowana przez następne pokolenia doskonale wykształconych przez Niego naukowców.

W imieniu Władz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Rady Dyscypliny Weterynaria Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz całej społeczności akademickiej Wydziału, Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora oraz Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach składamy wyrazy głębokiego współczucia.

truszczynski

Zaloguj się