Dziekanat

Dziekanat

Adres: ul. C.K. Norwida 31
50-375 Wrocław

Dziekanat ds. studenckich phone 71 320-5244

Dziekanat ds. studiów doktoranckich i przewodów doktorskich phone 71 320-5107

English Division Dean's Office phone 71 320-5457

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

icon htmlDojazd

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek  10.00 - 14.00,
wtorek  10.00 - 14.00,
środa  10.00 - 14.00,
czwartek  10.00 - 14.00,
piątek  10.00 - 14.00


Kierownik dziekanatu

mgr Bożena Doszyń, phone 71 320-5107 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. koordynuje pracę podległych pracowników;
 2. prowadzi sprawy związane z przeprowadzeniem postępowań o nadanie tytułu profesora oraz uzyskania stopnia doktora habilitowanego;
 3. prowadzi sprawy związane z zatrudnianiem pracowników (konkursy) na stanowisku prof. nadzw. i prof. zw.;
 4. prowadzi sprawy związane z przygotowaniem dla komisji materiałów dot. oceny nauczycieli, nagród i odznaczeń;
 5. przygotowuje dla kolegium dziekańskiego oraz komisji wydziałowych materiały dotyczące rozdziału funduszy na działalność statutową i działalność dydaktyczną;
 6. prowadzi obsługę sekretarską dziekana i prodziekanów, w odniesieniu do zadań określonych zakresem obowiązków;
 7. przygotowuje materiały na posiedzenia Rady Wydziału, kolegium dziekańskiego oraz opracowuje protokoły z ww. posiedzień;
 8. przygotowuje materiały do oceny parametrycznej, programowej i instytucjonalnej wydziału;
 9. przygotowuje wnioski o uzyskanie dotacji na działalność naukowo-badawczą oraz sprawozdania z działalności wydziału.

Pracownicy dziekanatu

mgr Łukasz Homa, z-ca kierownika phone 71 320-5107 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. prowadzi sprawy związane ze studiami doktoranckimi oraz pomocą materialną dla uczestników studiów doktoranckich;
 2. prowadzi sprawy związane z przewodami doktorskimi;
 3. prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem asystentów, adiunktów, wykładowców i starszych wykładowców;
 4. prowadzi sprawy związane z organizacją rekrutacji na studia doktoranckie na wydziale;
 5. przygotowuje materiały związane z realizacją zadań badawczych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, finansowanych z działalności statutowej;
 6. zapewnia pomoc przy przygotowaniu materiałów na posiedzenia Rady Wydziału;
 7. prowadzi sprawy ewidencji wyposażenia dziekanatu, likwidacji składników rzeczowych, itp;
 8. zapewnia pomoc w sprawach związanych z archwizacją dokumentów;
 9. prowadzi obsługę korespondencji w systemie EOD i obsługę wystawiania dokumentów finansowych w systemie TETA;
 10. opracowuje wydziałowe sprawozdania w zakresie studiów doktoranckich i przewodów doktorskich;
 11. zapewnia redakcyjną i - we wskazanym zakresie - informatyczną obsługę strony internetowej wydziału.

mgr Agnieszka Kłapkowska, specjalista phone 71 320-5457    email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą w ramach programów europejskich, umów i porozumień;
 2. prowadzi sprawy związane ze studiami anglojęzycznymi;
 3. prowadzi sprawy związane z wydawaniem zgody na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach;
 4. prowadzi sprawy związane z przydziałem limitu kilometrów na samochody prywatne;
 5. prowadzi sprawy związane z przygotowaniem dyplomów z suplementami do wydania absolwentom oraz archiwizacji dokumentacji studentów;
 6. prowadzi sprawy związane z nostryfikacją dyplomów ukończenia studiów oraz nostryfikacją stopni naukowych;
 7. opracowuje sprawozdania w zakresie współpracy międzynarodowej wydziału oraz wymiany międzynarodowej studentów i pracowników wydziału;
 8. nadzoruje sprawy archiwizacji dokumentacji dziekanatu (przygotowanie dokumentacji, sporządzenie protokołów, zdanie dokumentów do archiwum);

mgr inż. Katarzyna Mikrut, specjalistaphone 71 320-5244  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. prowadzi sprawy związane z tokiem studiów;
 2. prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, związanych z tokiem studiów (legitymacje);
 3. wydaje zaświadczenia o czasie studiów, niezbędne do ustalenia kapitału początkowego;
 4. załatwia sprawy związane ze zmianą uczelni przez studenta;
 5. prowadzi sprawy badań lekarskich studentów;
 6. współpracuje z wydziałowymi komisjami, opiekunami lat oraz organizacjami studenckimi;
 7. prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością z zakresu dydaktyki.

Anna Rosłaniec, samodzielny referent phone 71 320-5244 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. prowadzi sprawy socjalno-bytowe oraz pomocy materialnej dla studentów;
 2. współpracuje z Działem Organizacji Studiów w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych studentów, którzy ukończyli 26 lat;
 3. współpracuje z wydziałowymi komisjami, opiekunami lat oraz organizacjami studenckimi;
 4. organizuje absolutorium studentów VI roku;
 5. współpracuje z pełnomocnikiem ds. praktyk w sprawach organizacji praktyk studenckich;
 6. prowadzi sprawy badań lekarskich studentów;
 7. prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością z zakresu pomocy materialnych dla studentów.

mgr Karolina Skuza, samodzielny referent phone 71 320-5244  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. prowadzi sprawy związane z tokiem studiów;
 2. prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, związanych z tokiem studiów (legitymacje);
 3. wydaje zaświadczenia o czasie studiów, niezbędne do ustalenia kapitału początkowego;
 4. załatwia sprawy związane ze zmianą uczelni przez studenta;
 5. prowadzi sprawy badań lekarskich studentów;
 6. współpracuje z wydziałowymi komisjami, opiekunami lat oraz organizacjami studenckimi;
 7. prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością z zakresu dydaktyki.

UWAGA!

Adres moduł do wpisywania przez Studentów kont bankowych dla potrzeb Dziekanatu

http://wnoz2.up.wroc.pl/konto

Zaloguj się