Historia Wydziału

Historia Wydziału

Korzenie Wydziału sięgają roku 1881 r., gdyż właśnie wtedy we Lwowie powstała trzecia w Polsce, po Wilnie i Warszawie, uczelnia weterynaryjna, otrzymując w 1897 r. status akademii i ciesząc się wielką renomą. Wybuch II wojny światowej, zajęcie polskich kresów wschodnich przez Armię Czerwoną, następnie okupacja niemiecka i polityczne konsekwencje wojny spowodowały wyłączenie miasta Lwowa z granic Polski. Ocalała część polskiej kadry naukowej osiedliła się wówczas we Wrocławiu, należącym przed wojną do Niemiec. Istniała tu wcześniej szkoła rolnicza, ale rozwiniętego wydziału weterynarii nie było. Istniał natomiast Instytut Weterynarii z Klinika dla Zwierząt, działający w ramach Instytutu Rolniczego.

Lwowscy uczeni, osiedlający się we Wrocławiu, tworzyli od podstaw polską wyższą uczelnię pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, jako najliczniejszy wtedy fakultet, formalnie rozpoczął działalność 1 listopada 1945 r. Pierwszym dziekanem a także organizatorem nowopowstałego wrocławskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej został były rektor uczelni lwowskiej prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Markowski. Studenci I i II roku rozpoczęli zajęcia już 22 listopada 1945 r., a Rada Wydziału zebrała się po raz pierwszy 14 grudnia tego roku.

Sześć lat później z pierwszej uczelni na ziemiach zachodnich wyodrębniła się Wyższa Szkoła Rolnicza, która w 1972 r. została przemianowana na Akademię Rolniczą we Wrocławiu, a w 2006 r. zyskała rangę uniwersytetu, stając się Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej od początku istnienia samodzielnej wrocławskiej uczelni rolniczej pozostawał jednym z jej 5 wydziałów.

Zaloguj się