Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana

1. Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk klinicznych: dr hab. Marcin Jankowski, prof. uczelni, dr hab. Kamila Glińska-Suchocka, prof. uczelni, dr Jolanta Spużak
2. Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk hodowlanych: dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni, dr Julia Miller, dr Agnieszka Żak
3. Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk w inspekcji weterynaryjnej: dr Monika Kasztura, dr Sylwia Banaszkiewicz, lek. wet. Aleksandra Tabiś
4. Pełnomocnik dziekana ds. platformy edukacyjnej EDUWET: dr Andrzej Połozowski
5. Pełnomocnik dziekana ds. opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wykorzystywanymi do celów naukowych i edukacyjnych: dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni
6. Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki: prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
7. Kurator Studenckich Kół Naukowych: prof. dr hab. Artur Niedźwiedź
8. Koordynator ds. systemu dziekanatowego (USOS i e-Dziekanat) dla kierunku „weterynaria": dr Dominik Poradowski
9. Koordynator ECTS: dr Dominik Poradowski (nadzór nad katalogiem kursów dla kierunku „weterynaria" w systemach elektronicznych)
10. Koordynator Kontroli Zarządczej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej: dr hab. Jolanta Piekarska, prof. uczelni
11. Koordynator ds. systemu POL-on: dr hab. Bożena Króliczewska, prof. uczelni
12. Koordynator ds. sprawozdawczości z działalności naukowej: dr hab. Marianna Szczypka, prof. uczelni
13. Koordynator „Dni Przyrodników": dr Jolanta Spużak, dr hab. Kamila Glińska – Suchocka, prof. uczelni
14. Koordynator „Dni Otwartych uczelni": dr Jolanta Spużak, dr hab. Marcin Jankowski, prof. uczelni

Zaloguj się