Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana

1. Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk klinicznych: dr hab. Marcin Jankowski, dr hab. Kamila Glińska-Suchocka
2. Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk hodowlanych: dr Paulina Jawor, dr Julia Miller
3. Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk w inspekcji weterynaryjnej: dr Krystyna Morzyk, lek. wet. Aleksandra Tabiś
4. Pełnomocnik dziekana ds. platformy edukacyjnej EDUWET: dr Andrzej Połozowski
5. Pełnomocnik dziekana ds. opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wykorzystywanymi do celów naukowych i edukacyjnych: dr hab. Michał Dzięcioł
6. Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki: prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
7. Kurator Studenckich Kół Naukowych: dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
8. Koordynator ds. systemu dziekanatowego (USOS i e-Dziekanat) dla kierunku „weterynaria": dr Dominik Poradowski
9. Koordynator ECTS: dr Dominik Poradowski (nadzór nad katalogiem kursów dla kierunku „weterynaria" w systemach elektronicznych)
10. Koordynator Kontroli Zarządczej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej: dr hab. Jolanta Piekarska
11. Koordynator ds. systemu POL-on: dr hab. Bożena Króliczewska
12. Koordynator ds. sprawozdawczości z działalności naukowej: dr hab. Marianna Szczypka
13. Koordynator „Dni Przyrodników": dr Jolanta Spużak, dr hab. Kamila Glińska – Suchocka
14. Koordynator „Dni Otwartych UPWr": dr Jolanta Spużak, dr Marcin Jankowski

Zaloguj się