Rada Wydziału

Rada Wydziału

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019

23.10. 2018 r.
20.11. 2018 r.
18.12. 2018 r.
22.01.2019 r.
19.02.2019 r.
19.03.2019 r.
30.04.2019 r.
21.05.2019 r.
18.06.2019 r.
02.07.2019 r.
24.09.2019 r.

icon pdf Regulamin Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2016 – 2020:

Dziekan:

1. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Prodziekani:

2. prof. dr hab. Jacek Bania
3. dr Stanisław Dzimira
4. dr Katarzyna Kosek-Paszkowska

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

5. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
6. prof. dr hab. Stanisław Graczyk
7. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz,
8. prof. dr hab. Roland Kozdrowski,
9. prof. dr hab. Wojciech Niżański
10. prof. dr hab. Wojciech Nowacki
11. prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
12. prof. dr hab. Urszula Pasławska
13. prof. dr hab. Zenon Sołtysiak
14. prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
15. prof. dr hab. Marcin Świtała
16. prof. dr hab. Jan Twardoń
17. prof. dr hab. Maciej Ugorski
18. prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko
19. dr hab. Jarosław Bystroń, prof.nadzw.
20. dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.
21. dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. nadzw.
22. dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.
23. dr hab Kamila Glińska-Suchocka, prof. nadzw.
24. dr hab. Maciej Janeczek, prof. nadzw.
25. dr hab. Jan Paweł Madej, prof. nadzw.
26. dr hab. Adam Malicki, prof. nadzw.
27. dr hab. Arkadiusz Miążek, prof. nadzw.
28. dr hab. Ryszard Mordak, prof. nadzw.
29. dr hab. Jakub Nicpoń, prof. nadzw.
30. dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
31. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak, prof. nadzw.
32. dr hab. Marcin Nowak, prof. nadzw.
33. dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw.
34. dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw.
35. dr hab. Anna Rząsa, prof. nadzw.
36. dr hab. Albert Czerski
37. dr hab. Michał Dzięcioł
38. dr hab. Liliana Kiczak
39. dr hab. Jarosław Król
40. dr hab. Bożena Króliczewska
41. dr hab. Jolanta Piekarska
42. dr hab. Katarzyna Płoneczka – Janeczko
43. dr hab. Halina Purzyc
44. dr hab. Piotr Sławuta
45. dr hab. Marianna Szczypka
46. dr hab. Marcin Wrzosek

Adiunkci (nie posiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego) i asystenci:

47. dr Rafał Ciaputa
48. dr Robert Karczmarczyk
49. dr Maciej Kuczkowski
50. dr Jarosław Pacoń
51. dr Grzegorz Sapikowski
52. dr Jolanta Spużak
53. dr Edyta Wincewicz

Pozostali pracownicy:

54. lek. wet. Marcin Dałek
55. dr Michał Gorczykowski
56. Bożena Szczepańska

Doktoranci:

57. lek. wet. Piotr Falkowski
58. lek. wet. Piotr Frydrychowski
59. lek. wet. Karol Kirstein
60. lek. wet. Paulina Lis

Studenci:

61. Dawid Bujewski
62. Małgorzata Cylna
63. Maciej Frelich
64. Mikołaj Holak
65. Kacper Kowalczyk
66. Sonia Lachowska
67. Maksymilian Lewicki
68. Kacper Nowak
69. Michał Płóciennik
70. Safoura Reza

W posiedzeniu rady wydziału uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku.

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw., ZNP
prof. dr hab. Krzysztof Romański, NSZZ "Solidarność"
vacat, NSZZ "Solidarność'80"

W posiedzeniu rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, emerytowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę.

Emerytowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora:

prof. dr hab. Eryk Adamczyk
prof. dr hab. Ryszard Badura
prof. dr hab. Józef Dębowy
prof. dr hab. Andrzej Dubiel
prof. dr hab. Witold Golnik
prof. dr hab. Marek Houszka
prof. dr hab. Jan Kuryszko
prof. dr hab. Janusz Madej
prof. dr hab. Jerzy Molenda
prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
prof. dr hab. Maria Nikołajczuk
prof. dr hab. Norbert Pospieszny
prof. dr hab. Kornel Ratajczak
prof. dr hab. Stanisław Raułuszkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Romański
prof. dr hab. Zdzisław Staroniewicz
prof. dr hab. Barbara Tomaszewska
prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Zaloguj się