Rada Wydziału

Rada Wydziału

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018

24.10. 2017 r.
21.11. 2017 r.
12.12. 2017 r.
30.01.2018 r.
20.02.2018 r.
20.03.2018 r.
24.04.2018 r.
22.05.2018 r.
19.06.2018 r.
03.07.2018 r.
25.09.2018 r.

icon pdf Regulamin Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2016 – 2020:

Dziekan:

1. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Prodziekani:

2. prof. dr hab. Jacek Bania
3. dr Stanisław Dzimira
4. dr Katarzyna Kosek-Paszkowska

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

5. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
6. prof. dr hab. Stanisław Graczyk
7. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz,
8. prof. dr hab. Roland Kozdrowski,
9. prof. dr hab. Janusz Madej
10. prof. dr hab. Wojciech Niżański
11. prof. dr hab. Wojciech Nowacki
12. prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
13. prof. dr hab. Urszula Pasławska
14. prof. dr hab. Zenon Sołtysiak
15. prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
16. prof. dr hab. Marcin Świtała
17. prof. dr hab. Jan Twardoń
18. prof. dr hab. Maciej Ugorski
19. prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko
20. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
21. dr hab. Jarosław Bystroń, prof.nadzw.
22. dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.
23. dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. nadzw.
24. dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.
25. dr hab. Maciej Janeczek, prof. nadzw.
26. dr hab. Adam Malicki, prof. nadzw.
27. dr hab. Arkadiusz Miążek, prof. nadzw.
28. dr hab. Jakub Nicpoń, prof. nadzw.
29. dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
30. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak, prof. nadzw.
31. dr hab. Marcin Nowak, prof. nadzw.
32. dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw.
33. dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw.
34. dr hab. Anna Rząsa, prof. nadzw.
35. dr hab. Albert Czerski
36. dr hab. Michał Dzięcioł
37. dr hab Kamila Glińska-Suchocka
38. dr hab. Liliana Kiczak
39. dr hab. Jarosław Król
40. dr hab. Bożena Króliczewska
41. dr hab. Jan Paweł Madej
42. dr hab. Ryszard Mordak
43. dr hab. Jolanta Piekarska
44. dr hab. Katarzyna Płoneczka – Janeczko
45. dr hab. Halina Purzyc
46. dr hab. Piotr Sławuta
47. dr hab. Marianna Szczypka
48. dr hab. Marcin Wrzosek

Adiunkci (nie posiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego) i asystenci:

49. dr Rafał Ciaputa
50. dr Robert Karczmarczyk
51. dr Maciej Kuczkowski
52. dr Jarosław Pacoń
53. dr Grzegorz Sapikowski
54. dr Jolanta Spużak
55. dr Edyta Wincewicz

Pozostali pracownicy:

56. lek. wet. Marcin Dałek
57. dr Michał Gorczykowski
58. Bożena Szczepańska

Doktoranci:

59. lek. wet. Pola Borusewicz
60. lek. wet. Piotr Falkowski
61. lek. wet. Karol Kirstein
62. lek. wet. Paulina Lis

Studenci:

63. Dawid Bujewski
64. Małgorzata Cylna
65. Maciej Frelich
66. Mikołaj Holak
67. Kacper Kowalczyk
68. Sonia Lachowska
69. Maksymilian Lewicki
70. Kacper Nowak
71. Michał Płóciennik
72. Safoura Reza

W posiedzeniu rady wydziału uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku.

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw., ZNP
prof. dr hab. Krzysztof Romański, NSZZ "Solidarność"
vacat, NSZZ "Solidarność'80"

W posiedzeniu rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, emerytowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę.

Emerytowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora:

prof. dr hab. Eryk Adamczyk
prof. dr hab. Ryszard Badura
prof. dr hab. Józef Dębowy
prof. dr hab. Andrzej Dubiel
prof. dr hab. Witold Golnik
prof. dr hab. Marek Houszka
prof. dr hab. Jan Kuryszko
prof. dr hab. Jerzy Molenda
prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
prof. dr hab. Maria Nikołajczuk
prof. dr hab. Norbert Pospieszny
prof. dr hab. Kornel Ratajczak
prof. dr hab. Stanisław Raułuszkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Romański
prof. dr hab. Zdzisław Staroniewicz
prof. dr hab. Barbara Tomaszewska

Zaloguj się