Współpraca krajowa

Współpraca krajowa

Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu prowadzi współpracę z różnymi podmiotami w ramach staży i praktyk studenckich:

1. PHPU Transvet – Ośrodek Hodowli Koni Foran Club – Janusz Pinkowski
http://www.transvet.com.pl/foran.html

2. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna „Przyszłość” - Stare Bogaczowice
http://przyszlosc-stare-bogaczowice.polandtrade.pl/

3. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.
http://www.ohz-kamieniec.pl/

4. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice
http://www.wtwk-partynice.pl/

5. ZOO we Wrocławiu
http://www.zoo.wroclaw.pl/

6. Pol – Lean Sp. z o.o. Łosice – Ferma Trzody Chlewnej

7. Bio – Gaz Agri Łosice

8. Rolniczy Zakład Doświadczalny – SWOJEC

9. Stacja Badawczo – Dydaktyczna – RADOMIERZ

10. Usługi Weterynaryjne lek.wet. Przemysław Różycki

11. Vet-Com EU Wojciech Zalewski

Zaloguj się