Ogłoszenia dotyczące konkursów na stanowiska dydaktyczne i naukowo-dydaktyczne

Aktualności - ogłoszenia konkursów

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Czytaj więcej

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Katedry Immunologii, Patofizjologii Czytaj więcej

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na mocy art. 118a Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 Czytaj więcej

Konkurs otwarty na 2 stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na mocy art. 118a Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Zaloguj się