Ogłoszenia obron doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Wełmińskiego

W dniu 5 listopada 2018 r. o godz.12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ul. Norwida 25), odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pana mgr Pawła Wełmińskiego.

obrona drPWelminski

Zaloguj się