Ogłoszenia obron doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Pauliny Zielińskiej

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz.12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ul. Norwida 25), odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pani lek. wet. Pauliny Zielińskiej.

obrona drPZielińska

Zaloguj się