Ogłoszenia obron doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Dominiki Kubiak-Nowak

W dniu 8 marca 2019 r. o godz.12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ul. Norwida 25), odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pani lek. wet. Dominiki Kubiak-Nowak.

obrona drDKubiakNowak

Zaloguj się