Ogłoszenia obron doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Adriany Czerwik

W dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 13.30 w Sali VIIW Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 51), odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pani lek. wet. Adriany Czerwik.

Ogłoszenie obronaACzerwik

Zaloguj się