Komisje

Komisje

Komisje stałe w kadencji 2020-2024

Zespól doradczy ds. dobrostanu zwierząt w kadencji 2020-2024,
powołany na podstawie § 49 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1392) przez dziekana - kierownika podmiotu prowadzącego działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych  i edukacyjnych.

Skład zespołu:
dr Izabela Sambor - nadzorująca zespół (Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej/ Centrum Inżynierii Genetycznej)
dr hab. Marianna Szczypka, prof. uczelni (Katedra Farmakologii i Toksykologii)
dr hab. Marcin Jankowski, prof. uczelni (Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów)
prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak (Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów)
dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni (Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej)
dr Magdalena Lis (Katedra Farmakologii i Toksykologii)
dr hab. Jolanta Piekarska, prof. uczelni (Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów)
dr Kamila Bobrek (Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych)
dr hab. Dorota Miśta, prof. uczelni (Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt)
dr Paulina Zielińska (Katedra i Klinika Chirurgii)
dr Sylwia Prochowska (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich)
lek. wet. Piotr Frelkiewicz (Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych)

Wydziałowa Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia
dr hab. Joanna Klećkowska – Nawrot, prof. uczelni, Przewodnicząca Komisji
prof. dr hab. Marcin Nowak.
dr Agnieszka Cekiera
dr Bartłomiej Liszka

Kierunkowa komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia na kierunku „weterynaria”
dr hab. Liliana Kiczak, prof. uczelni, Przewodnicząca Komisji
dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. uczelni
dr Violetta Kapuśniak

Pełnomocnicy Dziekana
dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni, lekarz weterynarii odpowiedzialny za dobrostan zwierząt w jednostce hodowcy i użytkownika zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak - Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
prof. dr hab. Artur Niedźwiedź - Kurator Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Bożena Króliczewska, prof. uczelni – Wydziałowy Koordynator ds. systemu POL-on
dr Jolanta Spużak, dr hab. Kamila Glińska – Suchocka, prof. uczelni - Koordynatorki „Dni Przyrodników”
dr Jolanta Spużak, dr hab. Marcin Jankowski. prof. uczelni - Koordynatorzy „Dni Otwartych UPWr”

Kierownicy/opiekunowie praktyk studenckich
Praktyki kliniczne:
dr hab. Marcin Jankowski, prof. uczelni, praktyka po IV roku
dr Jolanta Spużak, praktyka po IV roku
dr hab. Kamila Glińska – Suchocka, prof. uczelni, praktyka po IV i V roku English Division
Praktyki hodowlane:
dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni, praktyka na studiach stacjonarnych
dr Julia Miller, praktyka na studiach niestacjonarnych
dr Agnieszka Żak, praktyka na studiach English Division
Praktyki w inspekcji weterynaryjnej:
dr Monika Kasztura, praktyka w inspekcji weterynaryjnej po IV roku
dr Sylwia Banaszkiewicz, praktyka w inspekcji weterynaryjnej po V roku
lek. wet. Aleksandra Tabiś, praktyka w inspekcji weterynaryjnej po IV i V roku English Division

 

 

Zaloguj się