Skład Rady Programowej

Skład Rady Programowej

Rada Programowa Kierunku Weterynaria (RPKW) w kadencji 2020-2024:

- dr hab. Stanisław Dzimira, prof. uczelni, Przewodniczący
- dr hab. Bożena Króliczewska, prof. uczelni, Prodziekan ds. studenckich, Zastępca Przewodniczącego
- dr Katarzyna Kosek – Paszkowska, prof. uczelni, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych
- prof. dr hab. Artur Niedźwiedź, Prodziekan ds. klinicznych
- prof. dr hab. Bożena Obmińska – Mrukowicz
- prof. dr hab. Jarosław Bystroń
- dr Magdalena Florek
- dr Grzegorz J. Dejneka
- Maksymilian Lewicki (student)
- Zuzanna Czekaj (studentka)
- dr Wojciech Hildebrand, Prezes Rady Okręgowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej (przedstawiciel otoczenia społeczno – gospodarczego)
- lek. wet. Zdzisław Król, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (przedstawiciel otoczenia społeczno – gospodarczego).

Zaloguj się