Rada Dyscypliny Naukowej

Rada Dyscypliny Naukowej Weterynaria

Członkowie Rady z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach, którzy spełniają warunki określone w § 23 ust. 3 Statutu uczelni:

1. prof. dr hab. Wojciech Niżański, Przewodniczący
2. prof. dr hab. Bożena Obmińska - Mrukowicz, Wiceprzewodnicząca
3. prof. dr hab. Jacek Bania
4. prof. dr hab. Jarosław Bystroń
5. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
6. dr hab. Andrzej Gaweł, prof. uczelni
7. prof. dr hab. Maciej Janeczek
8. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
9. prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak
10. prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
11. prof. dr hab. Jakub Nicpoń
12. prof. dr hab. Artur Niedźwiedź - Prodziekan ds. klinicznych
13. prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak
14. prof. dr hab. Marcin Nowak
15. prof. dr hab. Krzysztof Rypuła,
16. dr hab. Anna Rząsa, prof. uczelni
17. prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
18. prof. dr hab. Jan Twardoń
19. dr hab. Barbara Bażanów, prof. uczelni
20. dr hab. Paweł Chorbiński, prof. uczelni
21. dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. uczelni
22. dr hab. Albert Czerski, prof. uczelni
23. dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni
24. dr hab. Stanisław Dzimira, prof. uczelni - Dziekan
25. dr hab. Kamila Glińska-Suchocka, prof. uczelni
26. dr hab. Krzysztof Grzymajło, prof. uczelni
27. dr hab. Marcin Jankowski, prof. uczelni
28. dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni
29. dr hab. Liliana Kiczak, prof. uczelni
30. dr hab. Joanna Klećkowska – Nawrot, prof. uczelni
31. dr hab. Jarosław Król, prof. uczelni
32. dr hab. Bożena Króliczewska, prof. uczelni - Prodziekan ds. studenckich
33. dr hab. Piotr Kuropka, prof. uczelni
34. dr hab. Jan P. Madej, prof. uczelni
35.dr hab. Dorota Miśta, prof. uczelni
36. dr hab. Ryszard Mordak, prof. uczelni
37. dr hab. Małgorzata Ochota, prof. uczelni
38. dr hab. Agnieszka Partyka, prof. uczelni
39. dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. uczelni
40. dr hab. Jolanta Piekarska, prof. uczelni
41. dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko, prof. uczelni
42. dr hab. Jarosław Popiel, prof. uczelni
43. dr hab. Błażej Poźniak, prof. uczelni
44. dr hab. Marianna Szczypka, prof. uczelni
45. dr hab. Ewa Wałecka - Zacharska, prof. uczelni
46. dr hab. Marcin Wrzosek, prof. uczelni
47. dr hab. Anna Kołaczkowska

II. Członkowie ze stopniem naukowym doktora, uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych, którzy spełniają warunki określone w § 23 ust. 3 Statutu UPWr:

1. dr Rafał Ciaputa
2. dr Karolina Goździewska - Harłajczuk
3. dr Jolanta Spużak

III. Osoby, uczestniczące w posiedzeniach z głosem doradczym, które spełniają warunki określone w § 23 ust. 8 pkt. 1) – 4) Statutu UPWr:

1. prof. dr hab. Urszula Pasławska
2. prof. dr hab. Marcin Świtała
3. prof. dr hab. Maciej Ugorski
4. prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko
5. prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
6. dr hab. Adam Malicki, prof. uczelni
7. dr hab. Halina Purzyc-Orwaszek, prof. uczelni
8. dr hab. Piotr Sławuta, prof. uczelni
9. dr Katarzyna Kosek - Paszkowska – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych
10. lek. wet. Kacper Nowak doktorant (Szkoła Doktorska)
11. lek. wet. Agnieszka Lachowicz - Wolak (Studia Doktoranckie)
12. dr Izabela Sambor – Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt

Zaloguj się