Rada Dyscypliny Naukowej

Rada Dyscypliny Naukowej Weterynaria

Członkowie Rady z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach, którzy spełniają warunki określone w § 23 ust. 3 Statutu uczelni:

1. prof. dr hab. Wojciech Niżański, Przewodniczący
2. prof. dr hab. Bożena Obmińska - Mrukowicz, Wiceprzewodnicząca
3. prof. dr hab. Jacek Bania
4. prof. dr hab. Jarosław Bystroń
5. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
6. dr hab. Andrzej Gaweł, prof. uczelni
7. prof. dr hab. Maciej Janeczek
8. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
9. prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak – Dziekan
10. prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
11. prof. dr hab. Jakub Nicpoń
12. prof. dr hab. Artur Niedźwiedź,
13. prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak
14. prof. dr hab. Marcin Nowak
15. prof. dr hab. Krzysztof Rypuła,
16. dr hab. Anna Rząsa, prof. uczelni
17. prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
18. prof. dr hab. Jan Twardoń
19. dr hab. Barbara Bażanów, prof. uczelni
20. dr hab. Paweł Chorbiński, prof. uczelni
21. dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. uczelni
22. dr hab. Albert Czerski, prof. uczelni
23. dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni
24. dr hab. Stanisław Dzimira, prof. uczelni, Prodziekan ds. studenckich
25. dr hab. Kamila Glińska-Suchocka, prof. uczelni
26. dr hab. Krzysztof Grzymajło, prof. uczelni
27. dr hab. Marcin Jankowski, prof. uczelni
28. dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni
29. dr hab. Liliana Kiczak, prof. uczelni
30. dr hab. Joanna Klećkowska – Nawrot, prof. uczelni
31. dr hab. Jarosław Król, prof. uczelni
32. dr hab. Bożena Króliczewska, prof. uczelni
33. dr hab. Piotr Kuropka, prof. uczelni
34. dr hab. Jan P. Madej, prof. uczelni
35.dr hab. Dorota Miśta, prof. uczelni
36. dr hab. Ryszard Mordak, prof. uczelni
37. dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. uczelni
38. dr hab. Jolanta Piekarska, prof. uczelni
39. dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko, prof. uczelni
40. dr hab. Jarosław Popiel, prof. uczelni
41. dr hab. Błażej Poźniak, prof. uczelni
42. dr hab. Marianna Szczypka, prof. uczelni
43. dr hab. Marcin Wrzosek, prof. uczelni. 
44. dr hab. Anna Kołaczkowska
45. dr hab. Małgorzata Ochota
46. dr hab. Agnieszka Partyka
47. dr hab. Halina Purzyc - Orwaszer

II. Członkowie ze stopniem naukowym doktora, uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych, którzy spełniają warunki określone
w § 23 ust. 3 Statutu uczelni:

1. dr Michał Bednarski
2. dr Rafał Ciaputa
3. dr Anna Woźniak-Biel

Zaloguj się