Rada Dyscypliny Naukowej

Rada Dyscypliny Naukowej Weterynaria

Członkowie Rady z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach, którzy spełniają warunki określone w § 23 ust. 3 Statutu UPWr:

1. prof. dr hab. Wojciech Niżański, Przewodniczący
2. prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz, Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. Jacek Bania
4. dr hab. Jarosław Bystroń, prof. UPWr
5. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
6. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
7. prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak – Dziekan
8. prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
9. prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak
10. prof. dr hab. Marcin Nowak
11. prof. dr hab. Urszula Pasławska
12. prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
13. prof. dr hab. Jan Twardoń
14. dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWr
15. dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. UPWr
16. dr hab. Albert Czerski, prof. UPWr
17. dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr
18. dr hab. Andrzej Gaweł, prof. UPWr
19. dr hab. Kamila Glińska-Suchocka, prof. UPWr
20. dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPWr
21. dr hab. Marcin Jankowski, prof. UPWr
22. dr hab. Joanna Klećkowska – Nawrot, prof. UPWr
23. dr hab. Jarosław Król, prof. UPWr
24. dr hab. Bożena Króliczewska , prof. UPWr
25. dr hab. Jan P. Madej, prof. UPWr
26. dr hab. Adam Malicki, prof. UPWr
27. dr hab. Ryszard Mordak, prof. UPWr
28. dr hab. Jakub Nicpoń, prof. UPWr
29. dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. UPWr
30. dr hab. Jolanta Piekarska prof. UPWr
31. dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko, prof. UPWr
32. dr hab. Jarosław Popiel, prof. UPWr
33. dr hab. Błażej Poźniak, prof. UPWr
34. dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. UPWr
35. dr hab. Anna Rząsa, prof. UPWr
36. dr hab. Marianna Szczypka, prof. UPWr
37. dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr
38. dr hab. Barbara Bażanów
39. dr hab. Stanisław Dzimira
40. dr hab. Krzysztof Grzymajło
41. dr hab.Paulina Jawor
42. dr hab. Liliana Kiczak
43. dr hab. Dorota Miśta
44. dr hab. Małgorzata Ochota
45. dr hab. Agnieszka Partyka
46. dr hab. Aleksandra Pawlak
47. dr hab. Halina Purzyc-Orwaszer
48. dr hab. Piotr Sławuta

II. Członkowie ze stopniem naukowym doktora, uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych, którzy spełniają warunki określone
w § 23 ust. 3 Statutu UPWr:

49. dr Michał Bednarski
50. dr Rafał Ciaputa
51. dr Anna Woźniak-Biel

Zaloguj się