Komisje

Komisje Wydziałowe

Komisja ds strategii badań i stopni naukowych
Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Niżański
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jacek Bania
Sekretarz: dr hab. Agnieszka Partyka
Członkowie:
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
prof. dr hab. Marcin Nowak
prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
dr hab. Jarosław Popiel, prof. UPWr
dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPWr
dr hab. Błażej Poźniak, prof. UPWr
dr hab. Jan P. Madej, prof. UPWr
prof. dr hab. Krzysztof Rypuła
dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. UPWr
dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

Komisja ds ewaluacji dyscypliny
Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
Wiceprzewodniczący: dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWr
Sekretarz : dr hab. Małgorzata Ochota
Członkowie:
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
prof. dr hab. Wojciech Niżański
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. UPWr
dr hab. Marianna Szczypka, prof. UPWr
dr hab. Bożena Króliczewska, prof. UPWr

Komisja ds oceny aktywności naukowej pracowników
Przewodniczący: dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPWr
Wiceprzewodniczący: dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr
Sekretarz: dr hab. Jan P. Madej, prof. UPWr
Członkowie:
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Wojciech Niżański
dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
dr hab. Jarosław Król, prof. UPWr
dr hab. Jan P. Madej, prof. UPWr
dr hab. Jarosław Popiel, prof. UPWr
dr hab. Anna Rząsa, prof. UPWr

Komisja ds międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej
Przewodniczący: dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. UPWr
Wiceprzewodniczący: dr hab. Błażej Poźniak, prof. UPWr
Sekretarz: dr hab. Agnieszka Partyka
prof. dr hab. Wojciech Niżański
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
dr hab. Michał Dzięcioł, UPWr
dr hab. Marcin Jankowski, prof. UPWr
dr hab. Andrzej Gaweł, prof. UPWr
dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. UPWr
dr hab. Marcin Wrzosek, prof.  UPWr
dr hab. Paulina Jawor

Komisja ds współpracy ze szkołą doktorską
Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Nowak
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
Sekretarz: dr hab. Małgorzata Ochota
Członkowie:
prof. dr hab. Jacek Bania
prof. dr hab. Jarosław Bystroń
dr hab. Andrzej Gaweł, prof. UPWr
dr hab. Albert Czerski, prof. UPWr
dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. UPWr
dr hab. Anna Rząsa, prof. UPWr
dr hab. Jakub Nicpoń, prof. UPWr
dr hab. Jolanta Piekarska, prof. UPWr
dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. UPWr
dr hab. Paulina Jawor
dr hab Krzysztof Grzymajło
dr hab. Liliana Kiczak, prof. UPWr
dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

Komisji ds sprawozdawczości i informacji o działalności badawczej
Przewodnicząca: dr hab. Bożena Króliczewska, prof. UPWr
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Marianna Szczypka, prof. UPWr
Sekretarz: dr Magdalena Florek
Członkowie:
dr hab. Agnieszka Partyka
dr hab. Piotr Sławuta, prof. UPWr
dr Karolina Goździewska-Harłajczuk
dr Bartłomiej Liszka
dr Julia Miller
dr Angelika Sysak
dr Ewa Wałecka-Zacharska
dr Anna Woźniak-Biel
lek. wet. Agata Mikołajczyk

Zaloguj się