Komisje

Komisje Rady Dyscypliny

Komisja ds. strategii badań i stopni naukowych
Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Niżański
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jacek Bania
Sekretarz: dr hab. Agnieszka Partyka, prof. uczelni
Członkowie:
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
prof. dr hab. Marcin Nowak
prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
dr hab. Jarosław Popiel, prof. uczelni
prof. dr hab. Maciej Janeczek
dr hab. Błażej Poźniak, prof. uczelni
dr hab. Jan P. Madej, prof. uczelni
prof. dr hab. Krzysztof Rypuła
prof. dr hab. Artur Niedźwiedź
dr hab. Marcin Wrzosek, prof. uczelni

Komisja ds. ewaluacji dyscypliny
Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
Wiceprzewodniczący: dr hab. Paweł Chorbiński, prof. uczelni
Sekretarz : dr hab. Małgorzata Ochota, prof. uczelni
Członkowie:
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
prof. dr hab. Wojciech Niżański
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. uczelni
dr hab. Marianna Szczypka, prof. uczelni
dr hab. Bożena Króliczewska, prof. uczelni
dr Marta Henklewska

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników
Przewodniczący: prof. dr hab. Maciej Janeczek
Wiceprzewodniczący: dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni
Sekretarz: dr hab. Jan P. Madej, prof. uczelni
Członkowie:
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Wojciech Niżański
dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
dr hab. Jarosław Król, prof. uczelni
dr hab. Jan P. Madej, prof. uczelni
dr hab. Jarosław Popiel, prof. uczelni
prof. dr hab. Anna Rząsa

Komisja ds. międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej
Przewodniczący: prof. dr hab. Artur Niedźwiedź
Wiceprzewodniczący: dr hab. Błażej Poźniak, prof. uczelni
Sekretarz: dr hab. Agnieszka Partyka, prof. uczelni
prof. dr hab. Wojciech Niżański
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
dr hab. Michał Dzięcioł, uczelni
dr hab. Marcin Jankowski, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Gaweł, prof. uczelni
dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. uczelni
dr hab. Marcin Wrzosek, prof.  uczelni
dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni

Komisja ds. współpracy ze szkołą doktorską
Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Nowak
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
Sekretarz: dr hab. Małgorzata Ochota, prof. uczelni
Członkowie:
prof. dr hab. Jacek Bania
prof. dr hab. Jarosław Bystroń
prof. dr hab. Andrzej Gaweł
prof. dr hab. Jakub Nicpoń
dr hab. Albert Czerski, prof. uczelni
dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. uczelni
prof. dr hab. Anna Rząsa
dr hab. Jolanta Piekarska, prof. uczelni
dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. uczelni
dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni
dr hab Krzysztof Grzymajło, prof. uczelni
dr hab. Liliana Kiczak, prof. uczelni
dr hab. Marcin Wrzosek, prof. uczelni

Komisji ds. sprawozdawczości i informacji o działalności badawczej
Przewodnicząca: dr hab. Bożena Króliczewska, prof. uczelni
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Marianna Szczypka, prof. uczelni
Sekretarz: dr Magdalena Florek
Członkowie:
dr hab. Agnieszka Partyka, prof. uczelni
dr hab. Piotr Sławuta, prof. uczelni
dr Karolina Goździewska-Harłajczuk
dr Bartłomiej Liszka
dr Julia Miller
dr Angelika Sysak
dr hab. Ewa Wałecka-Zacharska, prof. uczelni
dr Anna Woźniak-Biel
lek. wet. Agata Mikołajczyk
mgr inż. Anna Urbaniak

Zaloguj się