Skład Rady

Rada Dyscypliny Naukowej Weterynaria

Członkowie Rady z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach, którzy spełniają warunki określone w § 23 ust. 3 Statutu UPWr:

1. prof. dr hab. Wojciech Niżański, Przewodniczący
2. prof. dr hab. Bożena Obmińska - Mrukowicz, Wiceprzewodnicząca
3. prof. dr hab. Jacek Bania
4. prof. dr hab. Jarosław Bystroń
5. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
6. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
7. prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak – Dziekan
8. prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
9. prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak
10. prof. dr hab. Marcin Nowak
11. prof. dr hab. Krzysztof Rypuła,
12. prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
13. prof. dr hab. Jan Twardoń
14. dr hab. Barbara Bażanów, prof. UPWr
15. dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWr
16. dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. UPWr
17. dr hab. Albert Czerski, prof. UPWr
18. dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr
19. dr hab. Stanisław Dzimira, prof. UPWr, Prodziekan ds. studenckich
20. dr hab. Andrzej Gaweł, prof. UPWr
21. dr hab. Kamila Glińska-Suchocka, prof. UPWr
22. dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPWr
23. dr hab. Marcin Jankowski, prof. UPWr
24. dr hab. Liliana Kiczak, prof. UPWr
25. dr hab. Joanna Klećkowska – Nawrot, prof. UPWr
26. dr hab. Jarosław Król, prof. UPWr
27. dr hab. Bożena Króliczewska, prof. UPWr
28. dr hab. Jan P. Madej, prof. UPWr
29. dr hab. Ryszard Mordak, prof. UPWr
30. dr hab. Jakub Nicpoń, prof. UPWr
31. dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. UPWr
32. dr hab. Aleksandra Pawlak, prof. UPWr
33. dr hab. Jolanta Piekarska, prof. UPWr
34. dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko, prof. UPWr
35. dr hab. Jarosław Popiel, prof. UPWr
36. dr hab. Błażej Poźniak, prof. UPWr
37. dr hab. Anna Rząsa, prof. UPWr
38. dr hab. Marianna Szczypka, prof. UPWr
39. dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr
40. dr hab. Krzysztof Grzymajło
41. dr hab. Paulina Jawor
42. dr hab. Anna Kołaczkowska
43. dr hab. Piotr Kuropka
45. dr hab. Dorota Miśta
46. dr hab. Małgorzata Ochota
47. dr hab. Agnieszka Partyka
48. dr hab. Halina Purzyc - Orwaszer

II. Członkowie ze stopniem naukowym doktora, uprawnieni do głosowania we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych, którzy spełniają warunki określone
w § 23 ust. 3 Statutu UPWr:

1. dr Michał Bednarski
2. dr Rafał Ciaputa
3. dr Anna Woźniak-Biel

Zaloguj się