Struktura Wydziału

Struktura Wydziału

Interaktywna struktura Wydziału i wybranych pomocniczych jednostek Uczelni
(plik dostępny po kliknięciu w zdjęcie)

Struktura

Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt

Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej

 Katedra Farmakologii i Toksykologii

Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej

Katedra Patologii

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Katedra i Klinika Chirurgii

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta

Pracownia komputerowa

Dziekanat

Jednostki pozawydziałowe

Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych

Zaloguj się