Aktualności

Aktualności

Składanie wniosków w ramach projektu "Innowacyjny Doktorat"

Środki przeznacza się na projekty badawcze dla doktorantów i pracowników rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora (asystentów) z przeznaczeniem na badania naukowe, służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub publikacji składających się na taką rozprawę.

Do konkursu mogą przystąpić doktoranci I, II, III roku studiów doktoranckich oraz asystenci do 3. roku od daty zatrudnienia w Uczelni, którzy nie ukończyli 30-ego roku życia.

Czytaj więcej: https://www.upwr.edu.pl/badania/618/innowacyjny_doktorat.html

Więcej artykułów…

  1. I Dzień Doktoranta UPWr

Zaloguj się