Przewód doktorski

Przewód doktorski

Kandydat dostarcza do Dziekanatu na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału następujące dokumenty (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki "doc" bez podpisów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):
1. icon txt Wniosek o wszczęcie przewodu,
2. Życiorys,
3. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego,
4. Cel, założenia i plan pracy doktorskiej,
5. Wykaz publikacji wraz z kserokopiami pierwszych stron publikacji oraz informacje o innej działalności popularyzującej naukę,
6. Opinia opiekuna naukowego,
7. Oświadczenie, że praca nie była i nie jest przedmiotem wcześniej wszczętych przewodów doktorskich,
8. Zgoda LKE na prowadzenie badań lub oświadczenie, że zgoda taka nie jest konieczna zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
9. Oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów przewodu doktorskiego (dla kandydatów spoza Wydziału),
10. Prezentacja przedstawiana przez kandydata Radzie Wydziału (wydruk).

Przewody wszczęte przed 1 października 2011 roku są kontynuowane według "starej procedury" tj. przed zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r.

icon pdf Rozprawa doktorska stanowiąca cykl publikacji - kryteria
icon pdf Wyróżnienie rozprawy doktorskiej - kryteria

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przeprowadzania przewodów doktorskich

Zaloguj się