Przydatne formularze

Przydatne formularze - studia doktoranckie

1. Rekrutacja
icon txtKarta kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

2. Tok studiów
icon txtKarta oceny doktoranta

icon pdfWzór wypełniania indeksu doktoranta za semestr zimowy I roku - nieujęto zajeć prowadzonych dla doktorantów z projektu
icon pdfWzór wypełniania 1 strony karty oceny doktoranta za semestr zimowy I roku nieujęto zajeć prowadzonych dla doktorantów z projektu
icon pdfWzór wypełniania indeksu doktoranta za semestr zimowy II roku
icon pdfWzór wypełniania 1 strony karty oceny doktoranta za semestr zimowy II roku

3. Stypendia
icon txtKarta oceny punktowej - stypendium dla najlepszych doktorantów
icon txtTabela oceny punktowej doktoranta - zwiększenie stypendium doktoranckiego
icon htmlStypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia - przepisy prawne

4. Badania naukowe finansowane z dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
icon htmlWnioski i formularze do pobrania z zakładki Nauka -> Badania naukowe -> Dotacja celowa

5. Doświadczenia na zwierzętach
icon htmlWnioski i formularze do pobrania ze strony LKE

6. Wyjazdy zagraniczne
icon htmlPrzepisy prawne

7. Przewód doktorski
icon txtWniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

8. Po nadaniu stopnia doktora nauk weterynaryjnych
icon htmlKarta informacyjna SYNABA

Zaloguj się