Informacje dla absolwentów

Informacje dla absolwentów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów z 11-tu semestrów przewidzianych w programie studiów oraz złożenie nw. dokumentów:

- podbita karta zobowiązań (wklejona na końcu indeksu lub wydrukowana ze strony) z pieczątkami:

  • Działu Spraw Studenckich
  • Biblioteki Głównej - likwidacja zobowiązania (osoby mieszkające w domu studenckim, składają kartę zobowiązań po jego opuszczeniu) - do pobrania
    (podbitą kartę zobowiązań składają wszyscy studenci, również Ci, którzy nigdy nie korzystali z biblioteki i nie mieszkali w domu studenckim)

- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 zł (konto indywidualne studenta po zalogowaniu do USOSWEB)

- wypełniona ankieta absolwenta – do pobrania i oświadczenie absolwenta - do pobrania

- przyrzeczenie lekarza weterynarii – do pobrania

- upoważnienie (dotyczy osób, które nie będą mogły odebrać dyplomu wraz z kompletem dokumentów osobiście i chcą upoważnić do ich odbioru osobę trzecią)  – do pobrania

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim dołączają:

- wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski do pobrania

- potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie 40 zł (konto indywidualne studenta po zalogowaniu do USOSWEB)

Dokumenty wymienione powyżej proszę składać w dziekanacie w terminie

13-31.01.2020 r.

Przed złożeniem dokumentów, proszę o zalogowanie się do systemu USOSWEB i sprawdzenie poprawności wszystkich wpisów uzyskanych w semestrach 1-10, a także swoich danych osobowych (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia).

W terminie do 30 dni od daty wpisu oceny z ostatniego egzaminu do systemu USOS, Uczelnia powinna sporządzić i wydać absolwentowi dyplom ukończenia studiów z dwoma odpisami i suplementami (dla zainteresowanych, dodatkowo odpis dyplomu i suplement w języku angielskim).

Informacje dotyczące dyplomów gotowych do odbioru, będą wysyłane do starosty roku drogą mailową.

Jeżeli absolwent nie będzie mógł uczestniczyć w Absolutorium niezwłocznie powiadamia o tym Dziekanat, osobiście, telefonicznie pod numerem 713205244, lub e-mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE!

Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS przez uczelnię (ukończyły 26 lat i złożyły w dziekanacie druk ubezpieczenia ZZA), proszone są o wypełnienie i złożenie druku ZWUA (druk wyrejestrowania) wraz z dokumentacją dotyczącą dyplomowania (proszę nie wpisywać daty!). - do pobrania.

Terminy wydawania zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów i otrzymanie tytułu lekarza weterynarii (zaświadczenie jest ważne do dnia odbioru dyplomu):

Data dyplomowania

Data odbioru zaświadczenia

07.02.2020

od 11.02.2020

14.02.2020

od 18.02.2020

20.02.2020

od 25.02.2020

Zaloguj się