Informacje dla absolwentów

Informacje dla absolwentów

Informacja dla absolwentów kierunku weterynaria 2020/2021

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów z 11-tu semestrów przewidzianych w programie studiów oraz złożenie niżej wymienionych dokumentów:

- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 zł (proszę o wpłaty na konto indywidualne studenta po zalogowaniu do USOSWEB)

- wypełniona ankieta absolwenta do pobrania i oświadczenie absolwenta - do pobrania

- przyrzeczenie lekarza weterynarii do pobrania

- upoważnienie (dotyczy osób, które nie będą mogły osobiście odebrać dyplomu wraz z kompletem dokumentów i chcą upoważnić do ich odbioru osobę trzecią)  do pobrania

Osoby ubiegające się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym dołączają:

- wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na wybrany język do pobrania

- potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie 40 zł (konto indywidualne studenta po zalogowaniu do USOSWEB)

Dokumenty wymienione powyżej proszę złożyć w dziekanacie w terminie od 20.01.2021 r. do 02.02.2021 r.* :

- osobiście,

- przesłać na adres dziekanatu listownie

- za pośrednictwem ePUAP - instrukcja

* (nie dotyczy upoważnienia osób trzecich do odbioru dyplomu wraz z kompletem dokumentów. Upoważnienie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem ePUAP).

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Przed złożeniem dokumentów, proszę o zalogowanie się do systemu USOSWEB i sprawdzenie poprawności wszystkich wpisów uzyskanych w semestrach 1-10, a także swoich danych osobowych (imiona-jedno czy dwa, nazwisko, data i miejsce urodzenia). Za poprawność danych osobowych na dyplomie, odpowiada student.

W terminie do 30 dni od daty wpisu oceny z ostatniego egzaminu do systemu USOS, uczelnia powinna sporządzić i wydać absolwentowi dyplom ukończenia studiów z dwoma odpisami i suplementami (dla zainteresowanych, dodatkowo odpis dyplomu i suplement w języku obcym).

Informacje dotyczące dyplomów gotowych do odbioru, będą wysyłane do starosty roku drogą mailową.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2021 roku dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu została wprowadzona elektroniczna karta obiegowa. W związku z powyższym, proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

WAŻNE!

Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS przez uczelnię (ukończyły 26 lat i złożyły w dziekanacie w trakcie studiów druk ubezpieczenia ZZA), wypełniają i składają lub wysyłają wraz z dokumentacją dotyczącą dyplomowania druk ZWUA (druk wyrejestrowania z ZUS, proszę nie wpisywać daty!) -  do pobrania

Terminy wydawania zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów i otrzymanie tytułu lekarza weterynarii:

Data dyplomowania

Data odbioru zaświadczenia

05.02.2021

od dnia 10.02.2021

12.02.2021

od dnia 17.02.2021

19.02.2021

od dnia 24.02.2021

Zaloguj się