Plan studiów

Plan studiów

Na podstawie programu studiów dla każdego kolejnego rocznika studentów kierunku weterynaria obowiązuje nw. plany studiów:

2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017

Informacja dla studentów, którzy kształcenie rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020 - Sekwencja przedmiotów, których niezaliczenie uniemożliwia warunkowy wpis na kolejny semestr oraz dopuszczalny deficyt punktów ECTS.

Informacja dla studentów którzy kształcenie rozpoczęli od roku akademickiego 2019/2020 - Sekwencja przedmiotów, których niezaliczenie uniemożliwia warunkowy wpis na kolejny semestr oraz dopuszczalny deficyt punktów ECTS.

Uwaga studenci V roku!
W związku z przystąpieniem w roku akademickim 2019/20 do realizacji projektu „POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni” Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. zatwierdziła zmiany w planach i programach studiów na kierunku „weterynaria” dla cykli kształcenia, rozpoczętych w r.a. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.
Zmiana polega na wprowadzeniu przedmiotu obligatoryjnego na 9 sem. studiów p.n. „Przedsiębiorczość akademicka” (1 ECTS, 15 godz. ćwiczeń w grupach seminaryjnych), zamiast przedmiotu „Marketing w praktyce weterynaryjnej” (1 ECTS, 15 godz. wykładów).
Zostało utworzonych 10 grup 20-21 osobowych. Terminy zajęć dostosowano do rozkładu zajęć. Zajęcia będą odbywać się według schematu - 4 spotkania po 4 godziny co 2 tygodnie.
Osoby, które zapisały się na przedmiot „Marketing w praktyce weterynaryjnej” zostaną z tego przedmiotu wypisane przez dziekanat, ponieważ będzie on realizowany jako fakultet na 10 sem. studiów.

Zaloguj się