Plany zajęć

Plany zajęć - studia jednolite

Plany zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Wszelkie zmiany dotyczace planów muszą być zaakceptowane przez Prodziekana do Spraw Studenckich. Samodzielna zmiana planów np. poprzez indywidualne ustalenia studentów z prowadzacymi zajęcia nie jest dopuszczalna.

Poniższe plany zajęć są jedynymi obowiązującymi nauczycieli akademickich i studentów.

Data publikacji: 20.09.2019 r.
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2019 r.

Mapa kampusu
Wykaz adresów sal dla studentów I roku

I rok
I rok stacjonarne
I rok niestacjonarne

II rok

III rok

IV rok

V rok
 

Zaloguj się