Program studiów

Program studiów

Studia na kierunku „weterynaria” są prowadzone jako studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim i trwają 11 semestrów.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej prowadzone są studia:

- w trybie stacjonarnym w języku polskim

- w trybie stacjonarnym w języku angielskim (płatne 17 500 PLN za semestr)

- w trybie niestacjonarnym w języku polskim (płatne 6000 PLN za semestr)

Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych realizowane są od poniedziałku do piątku.

Wysokość opłaty za studia ustalana jest zarządzeniem rektora UPWr

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi się studia według dwóch standardów kształcenia dla kierunku „weterynaria”. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

Na studiach rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 obowiązuje standard z 2011 r.

Efekty kształcenia na kierunku „weterynaria” wg standardu 2011 i Krajowych Ram Kwalifikacji (potem Polskiej Ramy Kwalifikacji) zostały zatwierdzone przez Senat UPWr w 2012 r.

Na studiach rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje standard z 2019 r.

Efekty uczenia się i program studiów dla kierunku „weterynaria” wg standardu 2019 i Polskiej Ramy Kwalifikacji zbieżnej z Europejską Ramą Kwalifikacji został zatwierdzony przez Senat UPWr w 2019 r.

Na podstawie programu studiów realizowane są plany studiów

Program studiów - stacjonarne 2019/2020

Program studiów - niestacjonarne 2019/2020

Programów studiów - stacjonarne 2020/2021

Program studiów - niestacjonarne 2020/2021

Program studiów anglojęzycznych 2019/2020

Program studiów anglojęzycznych 2020/2021

 

Zaloguj się