Nabór na studia

Nabór - studia specjalizacyjne - choroby drobiu

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na czterosemestralne szkolenie specjalizacyjne w obszarze CHOROBY DROBIU

Ukończenie szkolenia daje możliwość przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze Choroby drobiu.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: I kwartał 2021 r.

Termin składania dokumentów: 28.02 2021 roku

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne na adres:

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 45, 50-366
Wrocław, tel. 71 3205-336.

Kierownik Studium:
prof. dr hab. Alina Wieliczko;
tel. 713205-328; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. z 28.11.1994 r. Nr 131, poz. 667 z póz. zm.).

Lekarz weterynarii ubiegający się o przyjęcie na szkolenie składa WNIOSEK znajdujący się na stronie internetowej KSLW ( www.piwet.pulawy.pl/kslw ):

Do wniosku dołącza się:
• odpis dyplomu lekarza weterynarii
• odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej potwierdzający posiadanie o prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
• dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy
• deklarację pokrycia kosztów szkolenia specjalizacyjnego.

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii może prosić lekarza weterynarii o przedłożenie zaświadczeń o ukończonych kursach specjalistycznych w dziedzinie weterynarii objętej tematem specjalizacji.

Kierownik szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

Ogłoszenie umieszone jest również na stronie: www.piwet.pulawy.pl/kslw   

 

Zaloguj się