Choroby owadów użytkowych

Choroby owadów użytkowych

Studia specjalizacyjne Choroby owadów użytkowych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rodzaj specjalizacji: Choroby owadów użytkowych

Czas trwania specjalizacji: 4 semestry

Kierownik studiów: dr hab. Paweł Chorbiński, prof. uczelni

Adres
Studia Specjalizacyjne z Chorób owadów użytkowych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Pl. Grunwaldzki 45
50-366 Wrocław
phone tel. 71 3205339

Zaloguj się