Nabór na studia

Nabór - studia specjalizacyjne - higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza nabór na czterosemestralne SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE z dziedziny:

Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego daje możliwość przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie weterynarii.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego – październik 2019.

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego – cztery semestry.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne na adres:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław

Kierownik studium dr hab. Adam Malicki, prof. UPWr
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  71 3205 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  71 3205 411

Termin składania dokumentów upływa 31 września 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994r. (Dz.U. z 28.11.1994. nr 131 poz.667).
Lekarz weterynarii ubiegający się o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne składa WNIOSEK znajdujący się na stronie internetowej KSLW (www.piwet.pulawy.pl/kslw)

Do wniosku dołącza się:
1. odpis dyplomu lekarza weterynarii,
2. odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
3. deklarację pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy,
4. dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii.

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii może poprosić lekarza weterynarii o przedłożenie zaświadczeń o ukończonych kursach specjalizacyjnych w dziedzinie weterynarii objętej tematem specjalizacji

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego zastrzega sobie możliwość przesunięcia rozpoczęcia i semestru.

Ogłoszenie umieszczone jest również na stronie www.piwet.pulawy.pl/kslw

Zaloguj się